logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, αναδεικνύει κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), την μη ενιαία (κατά περίπτωση) και προδήλως άδικη οικονομική αντιμετώπιση των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) από ορισμένα Γενικά Επιτελεία (ΓΕΣ, ΓΕΑ) ή/και ακόμα από τις υπαγόμενες σε αυτά Διοικήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ως προς την αποζημίωση των υπηρεσιών αργιών.

2.    Λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ρυθμιστικές οικονομικές διατάξεις των (α), (γ), (δ) & (ε) σχετικών, -οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ-, τα (β), (ι), (ιβ) και (ιγ) όμοια καθορίζουν ότι το προσωπικό ΟΒΑ αντιμετωπίζεται μισθολογικά όπως οι επαγγελματίες στρατιωτικοί / στελέχη με προέλευση από θεσμούς ΟΠΥ / ΕΠΥ (ΕΜΘ) & ΕΠΟΠ και συγκεκριμένα λαμβάνουν αποδοχές εκ της μισθολογικής κατηγορίας Γ (Μισθολογικό Κλιμάκιο 1).

3.    Με το (στ) σχετικό δόθηκε εντολή από το ΓΕΕΘΑ προς τα Επιτελεία (ΓΕΣ,ΓΕΝ,ΓΕΑ) για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας στο Στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Ακολούθως, με το (ζ) όμοιο, εγκρίθηκε η καταβολή αποζημίωσης στο Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό που εκτελεί 24ωρη υπηρεσία κατά τις ημέρες Σαββάτου, Κυριακής, επίσημων Αργιών και κατά περίπτωση τοπικών Αργιών, ίση με το 1/3 της εκάστοτε ισχύουσας ημερήσιας αποζημίωσης όπως αυτή καθορίζεται από τις οικείες Διατάξεις περί μετακινήσεων των Υπαλλήλων με εντολή Δημοσίου. Περαιτέρω, με τα (θ) και (ια) σχετικά το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) και το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) αντίστοιχα, αποσαφήνισαν προς τις υφιστάμενες Διοικήσεις ότι η ως άνω πρόβλεψη εφαρμόζεται στο Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό αλλά και τους ΟΒΑ, εξαιρώντας μόνο το στρατεύσιμο προσωπικού υποχρεωτικής θητείας. 

4.    Αυτό που παρατηρείται στην πράξη, παρά την ισχύ του (στ) ομοίου ήδη από το 2015, ως προς την ανωτέρω καταβολή αποζημίωσης των υπηρεσιών αργιών, είναι ότι:  

       α.  Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), δεν καταβάλει την σχετική αποζημίωση τόσο στο σύνολο του Στρατιωτικού Προσωπικού και κατά συνέπεια και στο προσωπικό ΟΒΑ (δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση για τα έτη 2018, 2020 και 2021).

       β.  Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), ενώ την καταβάλει στο Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό, δεν την καταβάλουν ή κατά περίπτωση πράττουν διαφορετικά, συγκεκριμένες Διοικήσεις Μονάδων,  στο προσωπικό ΟΒΑ, ως ορίζουν οι νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και οι οικείες διατάξεις.

  Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, 

5.    Αμφότεροι, Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό και Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ), συνεισφέρουν από την πρώτη γραμμή των Μονάδων τους, αγόγγυστα και με αυταπάρνηση παρά τις δεδομένες οικονομικές και υγειονομικές πιέσεις που δέχονται. Εκτελούν πληθώρα υπηρεσιών και αποζητούν την έκλειψη της άνισης μεταχείρισης και την καταβολή εκείνης της πενιχρής υλικής αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην πρόβλεψη του νόμου, ο οποίος εφαρμόζεται πλημμελώς από τα Γενικά Επιτελεία, με αποτέλεσμα απώλεια εισοδήματος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, την διαπίστωση παραγραφών και την συνακόλουθη περιττή προσωπική δαπάνη για δικαστικές διεκδικήσεις δεδουλευμένων σε βάρος της Υπηρεσίας.

6.    Για τους λόγους αυτούς, σας καλούμε για την άμεση ρύθμιση του θέματος και την καταβολή προς το δικαιούμενο προσωπικό (Μόνιμο & ΟΒΑ), της δεδουλευμένης αποζημίωσης τόσο για τον παρελθόντα χρόνο όσο και για τον εφεξής.

7.    Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983503377.

 

                                                                                                               Μετά τιμής

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 
 

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...