logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στα πλαίσια της θεσμικής της αρμοδιότητας και κατόπιν του (δ) σχετικού εγγράφου της Γραμματείας ΕΠΟΠ, επιθυμεί να αναδείξει ένα θέμα που αφορά στην καθυστέρηση της απονομής των ηθικών αμοιβών, κυρίως των στρατιωτικών μεταλλίων και των διαμνημονεύσεων, στο στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ όλων των Κλάδων και όλων των προελεύσεων.

2.    Σύμφωνα με το άρθρο 59 του (β) σχετικού με τις ηθικές αμοιβές αναγνωρίζεται η αξία και είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για να εκδηλώνει επίσημα η υπηρεσία την ικανοποίησή της προς τα στελέχη της και να προκαλεί την άμιλλα. Για να διατηρούν την αξία τους οι ηθικές αμοιβές, πρέπει να απονέμονται με μέτρο στους πραγματικά άξιους και χωρίς καθυστέρηση. Απονέμονται για ξεχωριστές πράξεις θάρρους και αυτοθυσίας, για υποδειγματική απόδοση στην υπηρεσία, για προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών, για υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον κλπ. Τα είδη των ηθικών αμοιβών είναι κυρίως:

        α. Τα Παράσημα των Ταγμάτων Αριστείας τα οποία απονέμονται από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με Προεδρικό Διάταγμα κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εξωτερικών.

        β. Τα Στρατιωτικά Μετάλλια  τα οποία απονέμονται με Προεδρικό Διάταγμα κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

        γ. Οι Διαμνημονεύσεις οι οποίες απονέμονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας με Υπουργική απόφαση.

        δ. Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται με διαταγή όπως ο η Προεδρική Ευαρέσκεια, ο Έπαινος, η Εύφημος Μνεία, η Ευαρέσκεια, τα Συγχαρητήρια κλπ που απονέμονται από διάφορα κλιμάκια ιεραρχίας αναλόγως.

        ε. Οι ηθικές αμοιβές ξένων κρατών και διεθνών οργανισμών που απονέμονται αναλόγως.

3.     Με την καθοριζόμενη νομοθεσία και τις υφιστάμενες διαταγές στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τον χρόνο που πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις των στελεχών για την σύνταξη των προτάσεων Παρασήμων – Μεταλλίων – Διαμνημονεύσεων, έως την πραγματική υλοποίηση των απονομών των ηθικών αμοιβών διαπιστώνεται υπερβολικά μεγάλη χρονοκαθυστέρηση που διαρκεί πολλές φορές 2-3 έτη με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να υλοποιείται η απονομή και μετά την αποστρατεία.

4.    Πρόσφατο παράδειγμα είναι η απονομή του μεταλλίου Ευδοκίμου Υπηρεσίας με το υπ΄ αριθμόν ΦΕΚ 2080 (τΓ΄) 17-12-2020 στα στελέχη προελεύσεως ΕΠΟΠ του Κοινού Νομικού Σώματος των ΕΔ ενώ δεν συνέβη κάτι αντίστοιχο για όλους τους ΕΠΟΠ των άλλων Κλάδων αφού είναι αριθμητικά περισσότεροι. Για το ΣΞ εκκρεμούν μέχρι σήμερα πάρα πολλές απονομές ηθικών αμοιβών που αφορούν στελέχη όλων των κατηγοριών και προελεύσεων. Για τα στελέχη προελεύσεως ΕΠΟΠ εκκρεμούν όσων κατετάγησαν τα έτη 2002, 2003 και 2004 παρόλο που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

5.    Η ΠΟΜΕΝΣ γίνεται συνεχώς αποδέκτης έντονων παραπόνων από συναδέλφους οι οποίοι μας μεταφέρουν το κλίμα έντονης δυσαρέσκειας και απογοήτευσης που επικρατεί στις τάξεις του σχετικά με αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση.

6.    Συναφώς διεγείρονται θέματα μείζονος ηθικής σημασίας και διαπιστώνεται ως επιβεβλημένη ανάγκη η αναβάθμιση και η αναπροσαρμογή της υπάρχουσας υφιστάμενης πολύπλοκης διαδικασίας η οποία αρχίζει από τον χρόνο που πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις των στελεχών μέχρι την απονομή, με στόχο η υλοποίηση των απονομών των ηθικών αμοιβών να γίνεται στον ελάχιστο δυνατό συντομότερο χρόνο. 

            Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

7.   Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν αναλάβει το ιερό καθήκον της  υπερασπίσεως της Πατρίδας μας με εξαιρετικά καθήκοντα και ευθύνες υπερβαίνοντας καθημερινά τον εαυτό τους για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και της αποστολής τους. Για να φθάσουν στην εκπλήρωση του μεγάλου αυτού προορισμού οφείλουν να είναι προικισμένοι με τις αρετές της φιλοπατρίας, της ανδρείας, της καρτερίας, του στρατιωτικού πνεύματος και της πειθαρχίας. Ένα ηθικό επιστέγασμα των προσπαθειών τους είναι και απονομή των ηθικών αμοιβών χωρίς καμία καθυστέρηση.

8.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ καλεί την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία να προβεί το συντομότερο δυνατόν στις απαιτούμενες ενέργειες που αφορούν στον εκσυγχρονισμό , τη βελτίωση και την επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απονομών των ηθικών αμοιβών στα πλαίσια της ηθικής ικανοποίησης των στελεχών και του αισθήματος δικαίου.

9.    Εισηγητές θέματος: Επχίας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος Γραμματέας θεμάτων ΕΠΟΠ τηλ. 6971601974, Επχίας (ΠΖ) Χρήστος Χατζίδης τηλ. 6974421985και Λχίας (ΠΖ) Αποστολία Κακαρίκου τηλ. 6948510097 Τομεάρχες Γραμματείας ΕΠΟΠ.

10.    Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...