logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. στα πλαίσια της θεσμικής της αρμοδιότητας και κατόπιν του (στ) σχετικού εγγράφου της Γραμματείας ΕΠΟΠ επανέρχεται στην πρόταση που είχε καταθέσει με το (δ) όμοιο και σας μεταφέρει την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση που επικρατεί στις τάξεις των Μονίμων Υπαξιωματικών προελεύσεως ΕΠΟΠ από την διαρκή χρήση του προθέματος ΕΠΟΠ σε υπηρεσιακά έγγραφα καθώς και τη διακριτικά ξεχωριστή αντιμετώπιση όπως σε προκηρύξεις  θέσεων για εκπαίδευση σε σχολεία εσωτερικού - εξωτερικού, σε θέσεις για μεταθέσεις εξωτερικού και Κύπρου κ.α. παρότι από το έτος 2009  οι πρώτοι συνάδελφοι του  συγκεκριμένου θεσμού έχουν μονιμοποιηθεί  και  η  κατάσταση  τους  έχει  διαμορφωθεί  ως  Μόνιμος  Υπαξιωματικός Προελεύσεως ΕΠΟΠ.

2.    Σύμφωνα με την παράγραφο 4β του άρθρου 1 του ΣΚ 20-2 «Ουδεμία διάκριση υφίσταται, ως προς την ανάθεση των καθηκόντων και των ευθυνών μεταξύ Μονίμων Υπαξιωματικών, Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)».            

3.    Επίσης σύμφωνα με άρθρο 7 του ΣΚ 20-1 «ο κατεχόμενος βαθμός καθιερώνει την ικανότητα για εκτέλεση ορισμένων καθηκόντων, δίνει δικαιώματα και επιβάλλει υποχρεώσεις» και σύμφωνα με άρθρο 19 του ΣΚ 20-1 «Κάθε στρατιωτικός που απευθύνεται σε ανώτερό του, μέχρι και το βαθμό του Ταξίαρχου, τον προσφωνεί με το βαθμό του». 

4.    Διαπιστώνεται έτσι ότι οι βαθμοί είναι συγκεκριμένοι χωρίς να περιέχουν οποιοδήποτε πρόθεμα, καθώς αυτό μεταβάλει την ιδιότητα του στρατιωτικού,  δημιουργώντας αυτόματα αίσθημα διαφορετικότητας μεταξύ των Στελεχών. Επίσης κατά τις προσαγορεύσεις δεν προσφωνείται η προέλευσή κανενός στελέχους. Ωστόσο από τον αριθμό μητρώου στα υπηρεσιακά έγγραφα είναι εμφανής η προέλευση του κάθε στελέχους.

5.    Κατά περίεργο - ιδιότυπο τρόπο συνεχίζεται η αναγραφή σε όλα τα στρατιωτικά  έγγραφα του προθέματος ΕΠΟΠ με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτόματα μία διακριτικά ξεχωριστή αναφορά και αντιμετώπιση των Μονίμων Υπαξιωματικών προελεύσεως ΕΠΟΠ σε διάφορες διαταγές, προκηρύξεις  και θέσεις όπως για εκπαίδευση σε σχολεία εσωτερικού - εξωτερικού, για μεταθέσεις εξωτερικού και Κύπρου κ.α. που επιφέρουν μεγάλη σύγχυση και αυξάνουν το αίσθημα αδικίας, διάκρισης και άνισης αντιμετώπισης μεταξύ των Μονίμων  Υπαξιωματικών Προελεύσεως ΕΠΟΠ.

6.     Πλέον των αναφερόμενων παρατηρείται διάκριση και στον ηλικιακό τομέα. Με το (ε) σχετικό έγγραφο που αφορά διαγωνισμό για προκήρυξη θέσεων πληροφορικής, το ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ θέτει ως προϋπόθεση για φοίτηση στο υπόψη σχολείο πλέον των άλλων ΕΠΟΠ Υπξκούς ηλικίας κάτω των 40 ετών, αποκλείοντας με αυτό το τρόπο μεγάλη μερίδα στελεχών τα οποία δύναται να έχουν κατάλληλες και πιστοποιημένες γνώσεις για τις υπόψη θέσεις.

             Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

7.    Τα στελέχη του θεσμού των Επαγγελματιών Οπλιτών είναι Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό σύμφωνα με το Ν.2936/2001 και αποτελούν δυναμική δομή για την αντιμετώπιση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να καλυφθούν θέσεις επιχειρησιακών και τεχνικών  ειδικοτήτων, οι οποίες, απαιτούν σημαντική εκπαίδευση και εξειδίκευση στελεχώνοντας πλήθος θέσεων των Μονάδων και των Υπηρεσιών οι οποίοι αδιαμφισβήτητα υπερβαίνουν καθημερινά τον εαυτό τους για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την αποστολής τους. Δικαιούνται ίση μεταχείριση με τους λοιπούς τους συναδέλφους Μόνιμους Υπαξιωματικούς άλλων προελεύσεων και οφείλουμε να τους επιδεικνύουμε τον απαιτούμενο σεβασμό που τους αρμόζει.

 8. Συναφώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. για την αποκατάσταση των διοικητικών διακρίσεων και του αισθήματος δικαίου των Μονίμων  Υπαξιωματικών Προελεύσεως ΕΠΟΠ προτείνει την άμεση κατάργηση:

    α. Της αναγραφής του προθέματος  ΕΠΟΠ σε όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα. https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/881-pomens-protasi-afairesis-prothematos-ep-op

    β. Της διακριτικά διαφορετικής αντιμετώπισης σε διαταγές και προκηρύξεις  θέσεων για εκπαίδευση σε σχολεία εσωτερικού - εξωτερικού, σε θέσεις για μεταθέσεις εξωτερικού και Κύπρου κ.α.

   γ. Των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις – διαγωνισμούς.

9.    Εισηγητές θέματος: Επχίας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος Γραμματέας θεμάτων ΕΠΟΠ  τηλ. 6971601974, Επχίας (ΠΖ) Χρήστος Χατζίδης τηλ. 6974421985 και Λχίας (ΠΖ) Αποστολία Κακαρίκου τηλ. 6948510097 Τομεάρχες Γραμματείας ΕΠΟΠ.

10.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

 

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...