Slider

 Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ.κ. Υφυπουργέ, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 

1.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ» πληροφορήθηκε πρόσφατα μέσω το σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), για τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), μέσω σχετικού ενημερωτικού εγγράφου του, σχετικά με τη μίσθωση προς εκμετάλλευση του Α/Δ Αμυγδαλεώνα από ιδιώτη υπό προϋποθέσεις. Τέτοιου είδους ενέργειες βρίσκουν αρχικά σύμφωνη την Ομοσπονδία λόγω του επικείμενου οφέλους που ευελπιστούμε να επιφέρουν.

2.    Αποτελεί όμως ανυποχώρητη γραμμή μας πως τα οφέλη αυτά δεν θα επέλθουν εις βάρος των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα που δικαιωματικά παρέχονται στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) που υπηρετούν στην περιοχή. Υπό το πνεύμα των ανωτέρω, μας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό το γεγονός ότι στο σχετικό ενημερωτικό έγγραφο περιγράφονται με ασάφεια βασικοί όροι και προϋποθέσεις, της Διακήρυξης του επικείμενου διαγωνισμού που θα πρέπει με πάσα λεπτομέρεια να καταγραφούν και να συμφωνηθούν, διασφαλίζοντας το σύνολο των κοινωνικών παροχών του Α/Δ του Αμυγδαλεώνα που ήδη παρέχονται στα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας.

3.    Η ανωτέρω ασάφεια γεννά εκ των πραγμάτων ερωτήματα όσον αφορά τα οικήματα Στέγασης Αξιωματικών - Υπαξιωματικών (ΟΣΕΑΑΥ), τα οποία για πρώτη φορά αποφασίζεται να συμπεριληφθούν στους χώρους προς παραχώρηση, όπως:

       α.  Τι ακριβώς σημαίνει η παραδοχή του σχετικού εγγράφου ότι δύνανται να αξιοποιηθούν από τον μισθωτή εφόσον αυτός εξασφαλίσει αντίστοιχη στέγαση; Θα αφορά απλώς οικήματα επιφάνειας ίδιων τετραγωνικών μέτρων; Θα ληφθεί υπόψη ότι τα υπάρχοντα οικήματα αποτελούν συγκρότημα μονοκατοικιών; Θα ληφθεί υπόψη ότι διαθέτουν προαύλιο χώρο και χώρο στάθμευσης;

       β.  Αν επιλέξει ο μισθωτής να δημιουργήσει ή να μισθώσει άλλα οικήματα στέγασης για το προσωπικό της ΠΑ, θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε η επιλεγμένη περιοχή να παρέχει αντίστοιχες κοινωνικές-κρατικές υποδομές με την παρούσα?

       γ.  Τι ακριβώς σημαίνει η παραδοχή του σχετικού εγγράφου ότι ο μισθωτής θα προβεί με δικές του δαπάνες σε απομόνωση των υποδομών (κατασκευή περίφραξης); Ποιος ακριβώς προαύλιος χώρος θα παραμείνει στη διάθεση των στεγαζομένων;

       δ.  Θα εξασφαλιστεί η διάθεση «αντίστοιχων» παροχών στέγασης των οικογενειών του στρατιωτικού προσωπικού και των οικογενειών τους καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης των οικημάτων του Αεροδρομίου από τον ιδιώτη;

       ε.  Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης εκμίσθωσης (από οποιοδήποτε μέλος) θα υπάρξει δέσμευση από τον ιδιώτη να επαναφέρει τα οικήματα (ΟΣΕΑΑΥ) σε κατοικήσιμη κατάσταση ώστε να στεγαστούν οι συνάδελφοι και θα συνεχίσει να παρέχει στέγαση μέχρι να υλοποιήσει την ανωτέρω δέσμευση; 

       στ. Θα κληθεί η Μονάδα (Αεροπορικό Απόσπασμα Χρυσούπολης) να γνωμοδοτήσει επί των όρων της Μίσθωσης ως έχουσα πλήρη εικόνα επί των χώρων που διαπραγματεύονται και στην οποία υπηρετεί το προσωπικό το οποίο στεγάζεται στα παραπάνω οικήματα;

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμε κ.κ. Υφυπουργέ, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

4.    Καλούμε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), να εξασφαλίσει ότι η διάθεση των στρατιωτικών οικημάτων του Α/Δ Αμυγδαλεώνα σε ιδιώτη επιχειρηματία και η πιθανή ή επικείμενη αποστέγαση των συναδέλφων μας, δεν θα πραγματοποιηθεί με δυσμενείς συνέπειες για αυτούς και τις οικογένειές τους.

5.    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών «Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ», θα αναμένει με επιφύλαξη τις απαντήσεις επί των ανωτέρω ερωτημάτων, ευελπιστώντας στην πλήρη εξασφάλιση όλων των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών που παρέχονται στα στελέχη που διαμένουν στα υπάρχοντα οικήματα, ενώ οποιαδήποτε προσπάθεια εκμετάλλευσης του εν λόγω αεροδρομίου εις βάρος των συναδέλφων, θα προκαλέσει την άμεση αντίδρασή μας.

6. Εισηγητής θέματος, Τομεάρχης Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΕΑ) Κυριάκος Αυγερινός, τηλέφ. 6983 515236

7.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377 

Μετά τιμής

Για τo Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...

ΠΡΟΝΟΜΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Περισσότερα

Slider

Πείτε μας τον προβληματισμό σας

 εδώ

ή

στο Email:

Υπόδειξη Θεμάτων

ή αποστείλετε Email στο

Η συμβολή όλων των συναδέλφων απαραίτητη

Ενωμένοι πιο Δυνατοί!!!

Slider

Ενωμένοι πιο Δυνατοί!!!

Εάν επιθυμείς μπορείς να γίνεις μέλος

εδώ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Email:

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598115
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00 - 17:00

Slider
Slider