logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ. Αρχηγέ,

1.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, σε συνέχεια του (γ) σχετικού επαναφέρει το θέμα https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1005-ppomens-ti-symvainei-me-to-epidoma-ton-meteorologon-ton-e-d της μη εφαρμογής μέχρι σήμερα της νομοθεσίας σε βάρος των συναδέλφων μας Μετεωρολόγων της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για την ασφαλή διεξαγωγή της Αεροναυτιλίας στο FIR της Ελλάδας.

2.  Συγκεκριμένα και ενώ στο άρθρο 127 του (α) σχετικού προβλέπεται:

«… Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό ειδικότητας μετεωρολόγου που υπηρετεί σε μετεωρολογικά κλιμάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ή σε μετεωρολογικά κλιμάκια, που εδρεύουν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας, ο τρόπος καταβολής και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188).», δεν έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα η καταβολή του.

3.  Προκειμένου λοιπόν να αρθεί η συγκεκριμένη αδικία σε βάρος των συναδέλφων μας η ΠΟΜΕΝΣ καταθέτει, προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος. Συγκεκριμένα προτείνει την εκπόνηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία θα καθορίζονται οι δικαιούχοι Μετεωρολόγοι (πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό) και ο τρόπος καταβολής της προβλεπόμενης αποζημίωσης του EUROCONTROL, σύμφωνα με το άρθρου 127 του Ν.4472/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Άρθρο 42, του (β) σχετικού.

4.  Αναλυτικότερα και κατόπιν σχετικής επιστολής της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), προτείνεται:

  α.  Το ύψος του μερίσματος για τους στρατιωτικούς ειδικότητας Μετεωρολόγου, θα πρέπει να είναι ισότιμο με το μέρισμα που θα δοθεί στο πολιτικό προσωπικό ειδικότητας Μετεωρολόγου και θα καθορίζεται από την εκπαιδευτική βαθμίδα προέλευσης των στρατιωτικών και πάντα κατά αντιστοιχία και με το πολιτικό προσωπικό.

  β.  Οι Στρατιωτικοί Μετεωρολόγοι σύμφωνα με τις εξής κατηγορίες:

   (1)     Ά τάξης Μετεωρολόγος (ειδικότητα ΜΤ), απόφοιτος Σχολής Ικάρων ή προερχόμενος από μετάταξη - διαγωνισμό με πτυχίο ΑΕΙ, κατά αντιστοιχία με το πολιτικό προσωπικό ΠΕ –ΜΕΤ (πτυχιούχοι ΑΕΙ).

   (2)     Β΄ Τάξης Μετεωρολόγος (ειδικότητα ΥΜΕ), απόφοιτος ΣΥΔ ή ΣΜΥΑ ή από ανακατάταξη, κατά αντιστοιχία με το πολιτικό προσωπικό ΤΕ –ΜΕΤ (πτυχιούχοι ΤΕΙ).

   (3)     Γ΄ Τάξης Μετεωρολόγος (ειδικότητα ΕΜΕΤ, ΟΜΕΤ, ΑΜΕ), με προέλευση από το θεσμό ΕΜΘ, ΕΠΟΠ, ΟΒΑ, κατά αντιστοιχία με το πολιτικό προσωπικό ΔΕ –ΜΕΤ.

  γ.  Να καθοριστεί και να καταβάλλεται σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες ένα επιπλέον ποσό ως ανταποδοτικότητα, ανάλογα με τον αριθμό και την συχνότητα που θα εκτελούν βάρδιες οι στρατιωτικοί,  επ’ ωφελεία της Αεροναυτιλίας.

  δ.  Να καθοριστεί μια επιπλέον κατηγορία με χαμηλότερο συντελεστή ανταπόδοσης για τους στρατιωτικούς των λοιπών ειδικοτήτων της Κεντρικής υπηρεσίας της ΕΜΥ που όπως καθορίζει ο νόμος θα πρέπει να καταβάλλεται και σε αυτούς.

5.  Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προβλέπεται αποζημίωση, πλην του βασικού μισθού, στο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ, ανεξαρτήτως ειδικότητας, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία της Ε.Μ.Υ. και στα Μετεωρολογικά Κλιμάκια αυτής, καθώς και στο στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ ειδικότητας Μετεωρολόγου που υπηρετεί σε Μετεωρολογικούς Σταθμούς και Μετεωρολογικά Κλιμάκια Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας για την εκτέλεση του  επιχειρησιακού μετεωρολογικού έργου προς όφελος της αεροναυτιλίας. Η εν λόγω αποζημίωση θα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και πραγματική απασχόληση στα καθήκοντα και τις συνθήκες που δικαιολογούν την καταβολή.

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ. Αρχηγέ,

6.  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, από την αρχή ανάδειξε το θέμα, τη μη καταβολής της προβλεπόμενης αποζημίωσης του EUROCONTROL, στους Στρατιωτικούς Μετεωρολόγους και στάθηκε δίπλα τους με σοβαρότητα και ευθύνη για το δίκαιο αίτημα τους.

7.  Στελέχη της Ομοσπονδίας μας, βρισκόταν στην Βουλή κατά την συζήτηση και ψήφιση του νόμου προκειμένου να διασφαλίσουν το εδάφιο που αφορούσε τους Στρατιωτικούς Μετεωρολόγους. Από την αρχή η ΠΟΜΕΝΣ διαμέσου των θεσμικών οργάνων της, ενημερώνονταν και παρακολουθούσε στενά το θέμα χωρίς τυμπανοκρουσίες και αναρτήσεις με στόχο την δημιουργία εντυπώσεων και λαθεμένων μηνυμάτων. Κινήθηκε με χαμηλούς τόνους ώστε να προασπίσει το συμφέρον των συναδέλφων. Η παρέμβαση και η επικοινωνία με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς ήταν και είναι συνεχείς, στα θεσμικά και επιτρεπτά πάντα πλαίσια.

8.  Στόχος της Ομοσπονδίας μας είναι η επίλυση των προβλημάτων και των στρεβλώσεων που αντιμετωπίζουν οι εν ενεργεία στρατιωτικοί και εκδίδει ανακοινώσεις, μόνο όταν θεσμικά και ουσιαστικά είναι κατοχυρωμένες. Η σκέψη και η πρόθεση της δε είναι να δημιουργεί, αλλά να λύνει προβλήματα.

9.  Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών- ΠΟΜΕΝΣ καλούμε όλους τους συναδέλφους μας, που στελεχώνουν θέσεις σε ετέρα Ομοσπονδία και Ενώσεις Στρατιωτικών και ευαγγελίζονται την θεσμική εκπροσώπηση των στρατιωτικών, να σταματήσουν να αναφέρονται στο ισχύον νομικό πλαίσιο, με επιφανειακές και άστοχες ανακοινώσεις για το  που είναι το επίδομα των Στρατιωτικών Μετεωρολόγων, μη γνωρίζοντας, τόσο τις νομικές διαδικασίες, όσο και της τυπικές διαδικασίες που καθορίζονται από τα θεσμικά κείμενα των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε κάθε περίπτωση μόνο ζημία μπορούν να κάνουν. Στο χώρο της συλλογικής μας εκπροσώπησης διεκδικούμε ομαδικά, μεθοδικά, με αποτελεσματικότητα και όχι παίζοντας το παιχνίδι των εντυπώσεων.

10.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γιώργος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...