logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

 

  1. Με την (α) σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), καθορίζονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού (COVID-19) και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. Μεταξύ άλλων, στις παραγράφους 1 και 3γ του άρθρου 5 ορίζονται ρητά:

1.Υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού», και ειδικότερα τέκνα που φοιτούν έως και την τάξη της Γ΄ Γυμνασίου, δύνανται να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα τέκνα τους.

3.γ) Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 που απασχολείται σε φορείς της παρ. 1 και απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια, ιδίως άδεια ανατροφής τέκνου και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1. Αν ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου της παρ. 1 δεν εργάζεται, ο/η σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 1, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

 

  1. Επιπρόσθετα σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, με την συμμετοχή της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και των Διευθυντών Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΓΕΕΘΑ και των Κλάδων, αποφασίσθηκε ο καθορισμός δράσεων που αποσκοπούν στην ενημέρωση και τις προφυλάξεις του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων από το νέο στέλεχος κορωνοϊού (2019-nCoV).

 

  1. Στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού για την προστασία της δημόσιας υγείας που αποτελεί το πρώτο μέλημα της κυβέρνησης, αποφασίσθηκε η λήψη μέτρων μεταξύ των οποίων:

 α.  Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού, επιπρόσθετη της κανονικής άδειας για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό πρωτίστως, την οποία μπορεί να λαμβάνει ο ένας εκ των δύο γονέων (σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας ο ένας γονέας), για όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων και έως τις 10 Απριλίου 2020. Για κάθε τέσσερις ημέρες άδειας, τρεις θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού και μόνο μία θα καταγράφεται ως κανονική άδεια.

β.  Εάν λάβει ο ένας γονέας άδεια ειδικού σκοπού, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού ταυτοχρόνως. Εάν ο ένας γονέας δεν εργάζεται, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ο/η σύζυγος νοσηλεύεται, ή έχει προσβληθεί από κορονοϊό, ή είναι ΑΜΕΑ.

 

  1. Ωστόσο με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι τόσο το ΓΕΕΘΑ με το (β) όμοιο, όσο και τα Γενικά Επιτελεία, περιορίζουν τους δικαιούχους της ανωτέρου άδειας, εξαιρώντας όσους συναδέλφους μας είναι συζευγμένοι με σύζυγο ο/η οποίος/α σύζυγος βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια εξαιτίας της οποίας δεν είναι δυνατή η φροντίδα τέκνων, και συναδέλφους που ο/η σύζυγος δεν εργάζεται αλλά νοσηλεύεται, ή έχει προσβληθεί από κορωνοϊό, ή είναι ΑΜΕΑ αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει αυτή τους η απόφαση στην υγεία τόσο των συναδέλφων όσο και στα προστατευόμενα μέλη αυτών. Θετική εξέλιξη αποτελεί, το ότι το ΓΕΣ εξέδωσε άμεσα με το (γ) σχετικό, διορθωτική διαταγή, εναρμονιζόμενο πλήρως με το άρθρο 5 της εν λόγω Π.Ν.Π, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις εξαιρούμενες περιπτώσεις προς ικανοποίηση των συναδέλφων του Σ.Ξ.

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, αδυνατούμε να κατανοήσουμε το αυθαίρετο δικαίωμα της διαφοροποίησης των Γενικών Επιτελείων από τις αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και καλούμε την στρατιωτική μας ηγεσία να εναρμονιστεί πλήρως με τις ανωτέρω αποφάσεις, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΓΕΣ, αναλογιζόμενη την κρισιμότητα των αποφάσεων αυτών στην υγεία των στρατιωτικών και των οικογενειών τους.

 

  1. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Επισμηναγός (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377.

                                              

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ

Επγός (ΥΔΚ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Τχης (ΠΖ)

 

 

{aridoc engine="google" width="700" height="800"}images/documents/pomens/2020/martios/14_03_2020/xorigisi_adeias_eidikou_skopou_sta_stelexoi_ton_ed_logo_covid_19.pdf{/aridoc}

 

 

 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΕΘΑ

 

 

 ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΣ

 

 

 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...