logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

Αξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

           

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, κατόπιν και σχετικού εγγράφου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ.), σας ενημερώνει ότι έγινε αποδέκτρια έντονου προβληματισμού από μεγάλο αριθμό στρατιωτικών του Στρατού Ξηράς, που φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν στο μέλλον σε σχολεία σταδιοδρομίας τα οποία είναι υποχρεωτικά για προαγωγή για ορισμένους βαθμούς, όλων των Όπλων – Σωμάτων.

2. Τέτοια σχολεία πλέον των άλλων είναι:

                α. Το Τμήμα Ανθυπασπιστών, όλων των Όπλων – Σωμάτων (Ο−Σ), για όλους τους Ανθυπασπιστές  Όπλων - Σωμάτων (Ο-Σ), στο βαθμό του Ανθυπασπιστή.

                 β. Το Τμήμα Διοικητών Υπομονάδων, όλων των Όπλων – Σωμάτων (Ο−Σ), για όλους τους Αξιωματικούς Όπλων - Σωμάτων (Ο-Σ) στο βαθμό του Υπολοχαγού.

     γ. Το Προκεχωρημένο Τμήμα όλων των Όπλων – Σωμάτων (Ο−Σ), για όλους τους Αξιωματικούς (Ο−Σ), για όλους τους Αξιωματικούς Όπλων - Σωμάτων (Ο-Σ) στο βαθμό του Λοχαγού.

3. Σύμφωνα με τα (α) έως (δ) σχετικά τα υπόψη σχολεία των ΕΔ, είναι υποχρεωτικής φοίτησης για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους και για την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστημονικές αντιλήψεις, που σχετίζονται με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Έχουν δε καθοριστική σημασία στη σταδιοδρομία του κάθε στελέχους, καθώς η  επιτυχής  ολοκλήρωση  της  φοίτησης  και ο βαθμός αποφοίτησης αποτελεί ουσιαστικό προσόν και για τις προαγωγές τους αλλά και για τη μοριοδότηση των μεταθέσεων.

4. Τα προαναφερθέντα σχολεία λειτουργούν έως σήμερα για το Στρατό Ξηράς  στην έδρα ορισμένων Σχολών ή Κέντρων Εκπαίδευσης ανάλογα με το Όπλο ή το Σώμα που ανήκει το στέλεχος και σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες εκπαιδεύσεως (ΑΝΑΠΕΚ) η φοίτησή τους πραγματοποιείται με διαδικτυακή μάθηση (ΔΙ.ΜΑ.) μικρής χρονικής διάρκειας και με την αυτοπρόσωπη παρουσία, για το μεγαλύτερο μέρος. Για εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 15 εβδομάδων η κατανομή είναι 2 εβδομάδες ΔΙ.ΜΑ. και 13 εβδομάδες αυτοπρόσωπη παρουσία.

          5. Συναφώς κατόπιν των παραπάνω προς όφελος τόσο της υπηρεσίας όσο και των στελεχών γενικότερα σε εργασιακό, οικογενειακό και οικονομικό επίπεδο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ προτείνει την τροποποίηση της κατανομής της ΔΙ.ΜΑ. και της αυτοπρόσωπης παρουσίας   

αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στο χώρο της εκπαίδευσης (διαδικτυακή μάθηση, τηλεκπαίδευση, e’ learning κ.α.) όπως παρακάτω:

                α. Το σύνολο της διάρκειας της φοίτησης να διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα για τη θεωρητική εκπαίδευση. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του στελέχους να πραγματοποιείται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα (1-2 εβδομάδες) και μόνο εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τυχόν πρακτική εκπαίδευση.

                β. Το σύνολο της διάρκειας της φοίτησης να διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα εκπαίδευσης, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του στελέχους σε περιόδους τυχόν επιδημιών, στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας από τη μετάδοση της διασποράς της νόσου.

               6. Τα οφέλη από την τροποποίηση της κατανομής της ΔΙ.ΜΑ. και της αυτοπρόσωπης παρουσίας θα είναι πολλαπλά τόσο για τα στελέχη όσο και για την υπηρεσία όπως:

                    α. Η αποτελεσματικότερη εξοικείωση των στελεχών στα ηλεκτρονικά μέσα με την εφαρμογή της σύγχρονης μεθοδολογίας της εκπαίδευσης - εκμάθησης και χρησιμοποίησης των νέων σύγχρονων τεχνολογιών.

                β. Η σημαντική μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης για την υπηρεσία,  από την μείωση των εξόδων μετακίνησης - διαμονής και του εκπαιδευτικού επιδόματος.

                 γ. Η δυνατότητα της επιχειρησιακής αξιοποίησης των εν λόγω συναδέλφων εφ όσον απαιτηθεί, λόγω της παραμονής τους στην φρουρά της οργανικής τους Μονάδος.

                 δ. Η  αδιάκοπτη  συμβολή  των  στελεχών  στις  οικογενειακές  τους υποχρεώσεις και η διατήρηση του οικονομικού τους προϋπολογισμού καθώς η φυσική τους παρουσία μακριά από τον τόπο διαμονής καθίσταται έως σήμερα μια «μεγάλη οικονομική και οικογενειακή ταλαιπωρία».

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Αξιότιμε  κ.  Γενικέ  Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

            7. Σήμερα κατόπιν των γεγονότων που μαστίζουν την ανθρωπότητα αλλά και τη χώρα μας με την πανδημία από τον ιό COVID-19, εξαιτίας του οποίου οι πολίτες της πατρίδας μας συμπεριλαμβανομένου των Ενόπλων Δυνάμεων, τίθενται σε πρωτόγνωρους περιορισμούς, θεωρούμαι ότι είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση και η εξέλιξη της εκπαίδευσης στις Ένοπλες Δυνάμεις μέτρο που ήδη εφαρμόζεται σε πολλές Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

8. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. όπως  έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη, θα συνεχίσει να πορεύεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα καταθέτοντας προτάσεις για την εξεύρεση των αποδοτικότερων λύσεων στα προβλήματα των στρατιωτικών τα οποία δεν επιφέρουν πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

9. Εισηγητές θέματος Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Νικόλαος Μητσάκος Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6974483724 και Αναπληρωτής Γραμματέας ΕΜΘ, Ανθστής (ΤΧ) Χρήστος Καρανάσιος τηλ.6936178253.

         10. Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων & Προσωπικού: Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ.6944055135.

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

   

Δημήτριος Ρώτας

Επγός (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

 

 

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...