Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), μετά την επιτυχημένη διοργάνωση της Ημερίδας την 16η Ιουνίου 2017, είχε συνάντηση με το πρώην Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιο Ρωμανιά με τον οποίο ο Πρόεδρος και μέλη της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., είχαν μία εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για θέματα που απασχολούν όλους τους Συναδέλφους, κυρίως πάνω στο Ασφαλιστικό, Μισθολογικό και Συνταξιοδοτικό.

 

Μετά το πέρας της συζητήσεως ο κ. Ρωμανιάς εξέφρασε την στήριξή του στην Ομοσπονδία μας, όπως και η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ την αμέριστη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του και στο πλαίσιο αυτό ξεκινάει μια στενή συνεργασία.

Οι γνώσεις και η εμπειρία του κ. καθηγητή, θα είναι συμπαραστάτες στην Ομοσπονδία στα θέματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι, ενώ θα αναληφθούν και σχετικές πρωτοβουλίες.

Στο μέλλον δε, θα υπάρξει ακόμη στενότερη επαφή πάνω σε ένα πλαίσιο ευρύτερων δράσεων και συνεργασιών.

        

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)