logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Στα πλαίσια των καθιερωμένων εθιμοτυπικών επισκέψεων, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ), πραγματοποίησε το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017, συνάντηση με το Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α Καρδίτσας κ. Σπυρίδων Λάππα. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Κουκουράβας, ο Γεν. Γραμματέας κ. Νικόλαος Γκαμπλιάς και το μέλος του Δ.Σ κ. Ευθύμιος Φασούλας.

 Στη συνάντηση αυτή εκφράσαμε την ευαρέσκειά μας επί των άρθρων του Πολυνομοσχεδίου, τα οποία αναδείξαμε ως Ε.Σ.ΠΕ. Θεσσαλίας και την ψήφιση αυτών με το Ν.4494/2017, καθώς επίσης συζητήθηκε εκτενέστερα η παρακάτω πρόταση της Ένωσης: «Μετά την παρέλευση 25 ετών συνολικής υπηρεσίας, το στέλεχος μετατίθεται υποχρεωτικά σε Μονάδα ή Υπηρεσία του τόπου προτίμησής του και εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, μετατίθεται σε Μονάδα ή Υπηρεσία του οικείου ή άλλου Κλάδου των ΕΔ που απέχει το ανώτερο 60 χιλιόμετρα οδικώς από τον τόπο προτίμησης και εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία υπάγεται, με δυνατότητα αδιάλειπτης παραμονής μέχρι την αποστρατεία του στελέχους. Εξαιρούνται όσοι αιτούνται την τοποθέτησή τους σε θέση υψηλής ευθύνης (ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΔΙΣΠΟ ή ΑΣΠ - ΣΕΘΑ), στο πλαίσιο της μετεξέλιξής τους σε ανώτερες βαθμίδες της Ιεραρχίας και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο όριο των πέντε (5) μεταθέσεων. Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ή τη συμπλήρωση 30 ετών συνολικής υπηρεσίας, το στέλεχος υπάγεται, εφόσον το επιθυμεί και δίχως άλλες προϋποθέσεις, στις ανωτέρω διατάξεις».

Επιχειρηματολογήσαμε για τα οφέλη της ως άνω ρύθμισης ή οποία καθίσταται απολύτως επίκαιρη και επιτακτική ως ανάγκη, μετά τη βίαιη επέκταση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών σύμφωνα με το Ν.3865/2010 (ΦΕΚ 120 Α’), καθώς επίσης και τις επώδυνες αυξήσεις των εισφορών για την αναγνώριση πρόσθετων ετών ασφάλισης, πραγματικών ή πλασματικών, βάσει του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’), οι οποίοι ουσιαστικά αποκλείουν κάθε σκέψη για οικειοθελή αποχώρηση όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, πριν τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου ετών εργασίας των 40 ετών.

Η συζήτηση επί του σχετικού θέματος διεξήχθη σε θετικό κλίμα, μέσω γόνιμου διαλόγου, καθώς από την πλευρά του κ. Βουλευτή υπήρξε διαβεβαίωση απτής συνεργασίας για το σχετικό θέμα και μελλοντικής συνεχούς επικοινωνίας επ’ ωφελείας αμφοτέρων.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ευελπιστώντας τα ζητήματα που τέθηκαν στην ωριαία αυτή συνάντηση να μετουσιωθούν σε πράξεις.

Τέλος ο Πρόεδρος, κατέθεσε Υπόμνημα με αιτήματα και αντίστοιχα τις προτάσεις της Ε.Σ.ΠΕ.Θ επί των σχετικών αιτημάτων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 -Ο-  -Ο-
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΜΠΛΙΑΣ
   

 

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...