Σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας (ΕΣΠΕΚΜ) θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2017.

 

  Δικαίωμα υποψηφιότητας αντιπροσώπου στην Ομοσπονδία έχουν όλα τα μέλη της Ε.Σ.ΠΕ.Κ.Μακεδονίας που θα δηλώσουν επιθυμία μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017 με κάθε πρόσφορο μέσο (e-mail, επιστολή, γραπτή δήλωση στο Δ.Σ. κτλ)


    Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία που θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες μέρες, με νεότερη ανακοίνωση.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)