Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. ως θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των εν ενεργεία στρατιωτικών, παρόλο που ο  κύριος σκοπός της είναι η αναδείξει και επίλυση χρόνιων και μη προβλημάτων των εν ενεργεία συναδέλφων, είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει ότι για το θέμα που έχει προκύψει με την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων και της πρόσθετης παρέμβασης, ότι η χθεσινή ανακοίνωση της Ομοσπονδίας μας πρόεκυψε από την καταχώρηση στο επίσημο ηλεκτρονικό σύστημα της Γραμματείας που φαίνεται καθαρά ο γενικός και ειδικός αριθμός κατάθεσης, η ημερομηνία εκδίκασης και το αποτέλεσμα αυτής όπως επιβεβαιώνεται και από τις φωτογραφίες που παρατίθενται.

Δεν θα παρασυρθούμε στη συστηματική προσπάθεια πόλωσης και διχασμού.

Σεβόμαστε τόσο το νόμο, ο οποίος απαγορεύει στα σωματεία και τα μέλη τους να “προβαίνουν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις, αντιδικίες ή προστριβές, καθ' οιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, μέσω των ΜΜΕ ή/και του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή/και των παντός είδους μέσων κοινωνικής δικτύωσης" καθώς και τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και αναμένουμε τις οριστικές κρίσεις της το φθινόπωρο.

 

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)