logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί/ες Συνάδελφοι, 

Η ΠΟΜΕΝΣ, η νόμιμη εκπρόσωπος των εν ενεργεία στρατιωτικών, κινούμενη πάντα θεσμικά, ενημερώνει ότι για τα ζητήματα που έχουν τεθεί στη δημόσια διαβούλευση και αφορούν μεταθέσεις του προσωπικού, καθώς και οι στρατολογικές διατάξεις, θα ενταχθούν σε επόμενο νομοθέτημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και σε διατάξεις για τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η παραπάνω είδηση αποτελεί ακόμα μια τρανή απόδειξη της δυναμικής που καταγράφεται από τις εκατοντάδες - χιλιάδες παρατηρήσεις - σχόλια μας στην τρέχουσα δημόσια διαβούλευση, όπου πολύ σωστά ελήφθησαν υπόψιν.

Η ΠΟΜΕΝΣ πάντα εντός πλαισίου και με απόλυτο σεβασμό στην εκάστοτε Πολιτική και Στρατιωτική μας Ηγεσία, στοχευμένα, ανέδειξε από την πρώτη μέρα της διαβούλευσης στους αρμόδιους φορείς, την αδυναμία του άρθρου 69 που η ψήφιση του θα προκαλούσε σωρεία προβλημάτων στην ζωή εκατοντάδων συναδέλφων μας και οικογενειών τους.

Μόνο μέσω της ΠΟΜΕΝΣ μπορούν να αναδεικνύονται θεσμικά, θέματα, να τονίζονται αδυναμίες και πιθανές αστοχίες σε προτεινόμενα άρθρα νομοσχεδίων και να δίνονται λύσεις, είτε μέσω τροποποιήσεων άρθρων, είτε μέσω απόσυρσης τους πριν μπουν στις επιτροπές και στην Ολομέλεια.

Αγαπητοί/ες Συνάδελφοι, 

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα καταττεθεί προς ψήφιση το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, δεν εφησυχάζουμε και συνεχίζουμε μέχρι τελικής δικαίωσης και σε αυτό το νομοσχέδιο για τα παρακάτω δίκαια αιτήματα μας που χρήζουν άμεσων λύσεων:

α. Για την οριστική επίλυση του συνταξιοδοτικού ζητήματος των ΕΠ.ΟΠ. με την ταυτόχρονη απονομή και του βαθμού του Ανθυπασπιστή.

β. Για την επίλυση της αδικίας στο βαθμολογικό - συνταξιοδοτικό των σειρών ΑΣΣΥ 94,95,96 και εντεύθεν.

γ.  Για την βαθμολογική και μισθολογική αποκατάσταση των Αξκων ειδικών καταστάσεων προερχόμενων εξ ΑΣΣΥ.  

δ. Για την ένταξη στην Β΄ μισθολογική κατηγορία των Αξκων εξ ΕΜΘ. 

ε. Για την αναβάθμιση των Σχολών ΑΣΣΥ με την δημιουργία του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας - ΠΑΝΕΘΑ.

στ. Για την πλήρη αποκατάσταση της αδικίας της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/19.

ζ.  Για την διευθέτηση του ασφαλιστικού των ετών 1990-1992.

η.  Για την άρση της αδικίας για την αναγνώριση των Καταδυτικών Εξαμήνων των Δυτών Πολεμικού Ναυτικού.

θ. Για την καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους συναδέλφους μας ειδικότητας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

ι. Για να εναρμονιστεί η ημερήσια αποζημίωση των υπηρεσιακών μετακινήσεων (ΦΠ) για το προσωπικό των ΕΔ - ΣΑ όπως αυτή ισχύει και εφαρμόζεται από το 2016, για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

ια. Για την μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών στρατιωτικών σχολών Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με τους σπουδαστές των Σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας. 

Η εγγραφή μας ως μέλη και η συμμετοχή μας στις εργασίες των οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας μας, είναι μονόδρομος. Μόνο μέσω του παρακάτω link δυναμώνουμε την φωνή μας και δίνουμε λύσεις στα χρόνια και δίκαια αιτήματα μας Αίτηση Εγγραφής.

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...