logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ

 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Όλες και Όλοι μας - εν ενεργεία/εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ., οι οικογένειές μας, συγγενείς, φίλοι -  καλούμαστε να δώσουμε το παρών αυτήν την Παρασκευή στις 8 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 18:00 στον Λευκό Πύργο, στην πορεία διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως κάθε χρόνο, από ιδρύσεως της Ομοσπονδίας μας.  

Οφείλουμε όλες και όλοι με την παρουσία μας, να αναδείξουμε την δίκαιη ανησυχία μας για την συνεχιζόμενη απαξίωση του προσωπικού των ΕΔ.

Tα τελευταία χρόνια, συνέπεια της μειωμένης στελέχωσης των Μονάδων, των διαρκώς αυξανόμενων επιχειρησιακών αναγκών αλλά και της συνεχούς κάλυψης υποχρεώσεων άλλων φορέων του κρατικού μηχανισμού που αδυνατούν οι ίδιοι να φέρουν σε πέρας τις αποστολές τους, το προσωπικό των Ε.Δ. να υφίσταται μία διαρκή και αυξανόμενη πίεση με αποτέλεσμα την ψυχολογική και σωματική του κόπωση καθώς και την αύξηση περιστατικών σοβαρών ασθενειών, με ότι αυτό συνεπάγεται. 

 Επίσης η οικονομική ανέχεια των οικογενειών των Στρατιωτικών, έχει ξεπεράσει κάθε όριο, όταν στις 15 κάθε μήνα, η πλειονότητα αυτών αδυνατούν να καλύψουν και τις στοιχειώδεις ανάγκες τους.

Τα αποτελέσματα όλων αυτών μεταξύ πολλών άλλων, είναι η αναζήτηση επιπλέον πόρων μέσω άλλης εργασίας,  ο αυξανόμενος αριθμός υποβολής παραιτήσεων και αποστρατειών ενώ στους διαγωνισμούς πρόσληψης ΟΒΑ - ΕΠΟΠ ή εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές, στις περισσότερες των περιπτώσεων να μην καλύπτονται  οι προαπαιτούμενες ανάγκες προσλήψεων. 

Οι Άντρες και οι Γυναίκες Στρατιωτικοί και οι Οικογένειες τους έχουν προβλήματα και ζητήματα που επιζητούν άμεσες λύσεις.

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΚΑΙ ΖΗΤΑ:

 • Την κατάθεση ενός Νέου και Δικαιότερου μισθολογίουγια το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.  
 • Την πλήρη αποκατάσταση των μισθών μας στο ύψους του Αυγούστου του 2012, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ. 
 • Την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθούεφόσον πια εξήλθαμε των μνημονίων. 
 • Την εναρμόνιση της ημερήσιας αποζημίωσης των υπηρεσιακών μετακινήσεων (ΦΠ) και των εξόδων διανυκτέρευσηςγια το προσωπικό των ΕΔ όπως ισχύει για όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.
 • Την χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώγια την επιτυχή αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όπως ορθά δόθηκε και σε όλους τους συναδέλφους μας των Σ.Α. 
 • Την χρήση πολιτικής ταυτότητας όπως ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτεςμε παράλληλη χρήση της στρατιωτικής μόνο για υπηρεσιακή χρήση.
 • Την συμμετοχή μας στα Συμβούλια των Μετοχικών ταμείων, ως πλήρη μέλη,όπως προβλέπεται στο άρθρο 30γ του Ν.1264/1982.
 • Την πληρωμή των περιπολιών των τριών τελευταίων ετών, στον Έβρο που αφορούν την αντιμετώπιση των παράνομων μεταναστευτικών ροών.
 • Την συμμετοχή μας στην Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων.
 • Την ρύθμιση των αδικιών σχετικά με την μοριοδότηση που υπάρχουν στην διαταγή παραμετροποίησηςκαθώς και την παρουσία μας στα συμβούλια μεταθέσεων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 30γ του Ν.1264/1982.
 • Την εφαρμογή ένταξης όλων των στελεχών των ΕΔ στα Συμβεβλημένα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ για την εκτέλεση συνταγών φαρμακευτικής κάλυψης, όπως προβλέπεται στον Ν. 5018/2023.
 • Την πληρωμή των 24ωρων υπηρεσιών αργιών στο Στρατό Ξηράς για τα έτη 2018, 2021 και 2022.
 • Την κατάργηση των Ειδικών Λογαριασμών Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (Ε.Λ.Π.Σ.Ξ.), Πολεμικού Ναυτικού (Ε.Λ.Π.Ν.) και Πολεμικής Αεροπορίας (Ε.Λ.Π.Π.Α.)όταν δεν υπάρχουν μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που να δικαιολογούν την σύσταση των λογαριασμών αυτών, για την κάλυψη δαπανών που καλύπτονταν έως σήμερα από την Υπηρεσία ή τα Μετοχικά ταμεία.   

ΤΟΝΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ: 

 • Την διόρθωση της ΚΥΑ για την αποζημίωση της νυχτερινής απασχόλησης των στελεχών των ΕΔ,ώστε: 

        1. Να έχει αναδρομική ισχύ για όλο το στρατιωτικό προσωπικό, όλων των κατηγοριών από 1/1/2017.

       2. Να αποζημιώνονται ανεξαιρέτως, όλοι όσοι εκτελούν βραδινή εργασία από τις 22:00 έως την 06:00.  

        3. Να αποζημιώνονται όλες οι ώρες απασχόλησης και όχι πχ οι πέντε ώρες από τις οκτώ για μία υπηρεσία ή δέκα ώρες από τις 16 για δύο υπηρεσίες.

 • Την πρόβλεψη καταβολής στεγαστικού επιδόματος στους/στις συναδέλφους/συναδέλφισσες μας που μετατίθενται σε παραμεθόριες περιοχές και περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, όπου τα ενοίκια είναι σε δυσθεώρητα ύψη και δεν υπάρχουν κατοικίες εντός των Μονάδων.   
 • Την πρόβλεψη αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης και για το Στρατιωτικό προσωπικό σύμφωνα με το Ν. 4472/2017 άρθρο 127 παρ.Δα.
 • Την καταβολή του επιδόματος της παραμεθορίου, σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό όλων των προελεύσεων,όπως συμβαίνει αντίστοιχα στους εργαζομένους του δημοσίου τομέα. 

   

 • Την ένταξη στην Β΄ μισθολογική κατηγορία των Αξιωματικών προελεύσεως ΕΜΘ, όπως ισχύει για αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού. Να τονίσουμε ότι στην Γ΄ κατηγορία δεν υπάρχουν κλιμάκια για τους βαθμούς του Υπολοχαγού και Λοχαγού και αντιστοίχων, ενώ θα πρέπει να χορηγηθούν τα αναδρομικά από τον Μάιο 2019 που προήχθησαν σε Αξιωματικούς, οι πρώτες σειρές. 
 • Την καταβολή του επιδόματος EUROCONTROL στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΕΔ, που εκτελούν τα ίδια καθήκοντα με το αντίστοιχο προσωπικό της ΥΠΑ. 
 • Την πρόβλεψη να συμπεριληφθούν τα στελέχη των ΕΔ. που ανήκουν στην κατηγορία της υπηρεσίας γραφείου, της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσία εδάφουςκαι οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε αυτή την κατάσταση λόγω τραυματισμού ή πάθησης που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, στην καταβολή του επιδόματος των 300 € του Ν.3554/2007 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3938/2011, όπως ισχύει και στα στελέχη των Σ.Α.
 • Την πρόβλεψη στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) να λαμβάνουν τα επιδόματα που λαμβάνουν οι υπόλοιποι στρατιωτικοίδηλαδή αποζημίωση νυχτερινής απασχόλησης,  επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, επίδομα παραμεθορίου. Επίσης να δοθεί αναδρομική αποζημίωση της μισθολογικής προαγωγής τους από το 2020 που συμπλήρωσε τρία χρόνια η σειρά του 2017 και όχι από το 2022 που προβλέπει ο Νόμος 5022/23. 
 • Την μισθολογική αναβάθμιση των σπουδαστών/σπουδαστριών Στρατιωτικών Σχολών, ανάλογη με των σπουδαστών των σχολών των ΣΑ.
 • Την άμεση κατάργηση όλων των ηλικιακών ορίων λόγω βαθμού, διότι ειδικά για τους συναδέλφους μας προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. που κατατάχθηκαν ειδικά μετά το 26οέτος ηλικίας και απολύονται βάση ορίων ηλικίας στα 50 τους, δεν θα έχουν παρά μόνο 24 χρόνια εργασίας όταν θα χρειάζονται 40 έτη ή το 60ο έτος ηλικίας για να πάρουν πλήρη κατώτερη σύνταξη. Επίσης την πρόβλεψη ότι όσοι συνάδελφοι το επιθυμούν, να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία μέχρι την συμπλήρωση 40 ετών πραγματικής υπηρεσίας και όχι με την τσέπη τους, να προσπαθούν να συμπληρώσουν τον χρόνο αυτό. 
 • Την αποκατάσταση της  βαθμολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ κρινόμενων με τον Ν.3883/2010, για τις σειρές 1994 και εντεύθεν.Επίσης την καταβολή στους συναδέλφους της σειράς του 1991, ενάμιση έτους μισθολογικών αυξήσεων, λόγω της μη έγκαιρης αποκατάστασή τους. 
 • Την διοικητική αποκατάσταση  για όλους τους συναδέλφους Αξκους εξ ΑΣΣΥ ειδικών καταστάσεωνπου ενώ υπάρχουν θετικές δικαστικές αποφάσεις δεν εφαρμόζονται από τα Γενικά Επιτελεία, με αποτέλεσμα να τιμωρούνται με οικονομικό στραγγαλισμό, επειδή είχαν την ατυχία και αρρώστησαν.   
 • Την αποκατάσταση της αδικίαςτης παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν.4609/19, εις βάρος των Αξκων εξ ΑΣΣΥ. 
 • Την διευθέτηση του ασφαλιστικού των ετών 1990-1992,ώστε να επιλυθεί επιτέλους μια διαχρονική αδικία που ταλαιπωρεί τους συναδέλφους μας εδώ και μία δεκαετία. 
 • Την ρύθμιση ενός  νέου βαθμολογίου για το προσωπικό προελεύσεως Επαγγελματιών Οπλιτών ΕΠ.ΟΠ.
 • Την άρση στην διάκριση της βαθμολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών γυναικών του ΣΞ και ΠΝ έναντι της ΠΑ. 
 • Την  ίδρυση  Πανεπιστημίου Εθνικής  Άμυναςγια την πραγματική αναβάθμιση των Στρατιωτικών Σχολών των ΕΔ. 
 • Την διευθέτηση της μεγάλης αδικίας στην Αναγνώριση της Τριετίας Ν.3865/2010που αφορά όσους κατατάχθηκαν από 01-07-1990 έως 31-12-1995 και θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 01-01-2015 και εξαιτίας της Υπηρεσίας δεν μπόρεσαν τα στελέχη αυτά να την αναγνωρίσουν με 6,67%.
 • Την πρόβλεψη της εξαγοράς πλασματικού χρόνου για τα τέκνα,όπως συμβαίνει με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ.
 • Την αναγνώριση των Βαρέων και Ανθυγιεινών,το οποίο αναγνωρίζεται σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων πλην των στρατιωτικών και ιδιαίτερα την άμεση ένταξή του υγειονομικού προσωπικού που έχει συνδράμει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και την δημιουργία ασπίδας προστασίας κατά του covid-19 με την παρουσία του στα εμβολιαστικά κέντρα της Χώρας και όχι μόνο.
 • Την επαναφορά του συντελεστή αναπλήρωσης στο 2% από το 40οέως το 45ο έτος ασφάλισης αντί του 0,5% που ισχύει τώρακαι δημιουργεί στρατιωτικούς συνταξιούχους με σύνταξη στο 50% του μέσου όρου των συντάξιμων αποδοχών τους και αυτό σίγουρα δεν αντιστοιχεί στην συνταγματική επιταγή για σύνταξη ως συνέχεια των αποδοχών τους.
 • Την αναγνώριση των Καταδυτικών Εξαμήνων των Δυτών Πολεμικού Ναυτικού που προβλέπονται στο ΠΔ 169/2007. 
 • Την άρση της αδικίας, που έγινε σε βάρος των συναδέλφων μας προελεύσεως ΕΜΘ που αφορούν την:

         1. Παρακράτηση εισφορών ΤΕΑΜ 2% υπέρ Μετοχικών Ταμείων ως   Κοινωνικός Πόρος και την

         2. Διπλή καταβολή κατά το ήμισυ δηλ.2% της εισφοράς υπέρ Ειδικών Λογαριασμών που αφορούν την καταβολή ΕΦΑΠΑΞ .

 • Την αναγνώριση συντάξιμου χρόνου με τις αντίστοιχες εισφορές,για τις συζύγους των συναδέλφων που τοποθετήθηκαν στο εξωτερικό άνευ αποδοχών, πριν ισχύσει ο Ν. 3883/2010, που προβλέφθηκε η συνυπηρέτηση τους.
 • Την πρόβλεψη στο δικαίωμα στην επικουρική ασφάλιση για τους νέους συναδέλφους μας, που τελείως αδικαιολόγητα εξαιρέθηκαν από αυτήν. 
 • Την θεσμοθέτηση του αμετάθετου μετά την 30ετία.
 • Την μέριμνα υπέρ διαζευγμένων στελεχών με ανήλικα τέκνα.
 • Την  εναρμόνιση της ΚΥΑ (ΦΕΚ 2808/Β/ 06 Σεπτεμβρίου 2016) με τις προβλέψεις του «Μέρους ΙΙΙ» του N.4808/2021, όσον αφορά, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να αιτηθούν την γονική άδεια για την ανατροφή του παιδιού τους, ικανοποιώντας το αίσθημα δικαίου και την αρχή της ίσης μεταχείρισης. 
 • Την υιοθέτηση των προτάσεων (Ανεξάρτητος μηχανισμός καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης, ανάλογη εκπαίδευση των στελεχών κ.α)  της Γραμματείας Ισότητα Φύλων ΠΟΜΕΝΣ, για την ενσωμάτωση και την υλοποίηση τους, επί των θεματικών Αξόνων Προτεραιότητας του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025, που αφορούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Μας κούρασαν όλα αυτά τα χρόνια τα πολλά ευχολόγια.....

Αγωνιζόμαστε μέχρι τελικής δικαίωσης για την έμπρακτη αναγνώριση του έργου και της προσφοράς των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Τίποτα δεν μας χαρίζετε.

 

Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους, https://pomens.gr/aitisi-eggrafis και τις Ενώσεις που δεν είναι ακόμα στην μεγάλη οικογένεια της ΠΟΜΕΝΣ, να έρθουν μαζί μας. 

Μόνο ενωμένοι, υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας μας, που δεν ΟΦΕΙΛΕΙ πουθενά και σε κανέναν την ύπαρξή της, θα μπορέσουμε να κερδίσουμε όλα αυτά που μας στέρησαν και μας στερούν τόσα χρόνια.

Οι Στρατιωτικοί ΔΕΝ Επαιτούν. Διεκδικούν!!!

 

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...