logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, δεν μπορεί παρά να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευσή της για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που έχει επιδειχθεί από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Υγείας και έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζει τις παροχές που προβλέπει η νομοθεσία σε βάρος των δικαιούχων Στρατιωτικών ως προς την υλοποίηση συνταγών φαρμάκων.

2.   Ειδικότερα με το (γ) σχετικό η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό ένα χρόνιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας, που έχει κατατεθεί με τα (α) και (β) όμοια, για την δημιουργία κατηγορίας ασφαλισμένων (Ασφαλισμένοι Ενόπλων Δυνάμεων) στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ώστε να εκδίδονται ηλεκτρονικές συνταγές και να εκτελούνται με ενιαία διαδικασία, όπως οι υπόλοιπες συνταγές που αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα στα άρθρα 21 και 95 του νόμου 5018 προβλέπονται:

Άρθρο 21:

‘’Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τα μέλη των οικογενειών τους, παρέχεται και από τα φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, η εκτέλεση συνταγών φαρμακευτικής κάλυψης΄΄

Άρθρο 95 παράγρ. 11:

‘΄Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Υγείας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρεχόμενης υπηρεσίας του άρθρου 21, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.’’

3.   Έκτοτε και παρά την έλευση ικανού χρονικού διαστήματος (πλέον των έξι μηνών), λόγω της αδικαιολόγητης καθυστέρησης που έχει επιδειχθεί, δεν υπήρχε καμία εξέλιξη από τα αρμόδια Υπουργεία και δεν έχει δρομολογηθεί η δημοσίευση της αναγκαίας ΚΥΑ για να ξεκινήσει η εν λόγω παροχή υπηρεσιών προς τους Έλληνες Στρατιωτικούς, με αποτέλεσμα την διαιώνιση των προβλημάτων και της άσκοπης ταλαιπωρίας την οποία υφίσταται το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ως προς την υλοποίηση συνταγών φαρμάκων, καθόσον:

      α. Σε πολλές περιοχές της Χώρας δεν υφίστανται στρατιωτικά ή συμβεβλημένα φαρμακεία.

      β. Σε περιοχές όπου υφίστανται συμβεβλημένα φαρμακεία, υπάρχει περιορισμένος αριθμός αυτών, με αποτέλεσμα τις περισσότερες μέρες του μήνα να μην υπάρχουν συμβεβλημένα, διημερεύοντα ή διανυκτερεύοντα φαρμακεία.

      γ.  Παρατηρούνται προβλήματα τόσο ως προς την σύναψη συμβάσεων των Γενικών Επιτελείων με τους κατά τόπους Φαρμακευτικούς Συλλόγους όσο και εξαιτίας τεχνικών λεπτομερειών ως προς τον τρόπο ελέγχου αποπληρωμής των υποχρεώσεων των Γενικών Επιτελείων απέναντι στα Φαρμακεία, προβλήματα τα οποία έχει αναδείξει η Ομοσπονδία μας κατά το πρόσφατο παρελθόν (π.χ. με τους Φαρμακευτικούς συλλόγους Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Δωδεκανήσων).

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί

4.   Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών- ΠΟΜΕΝΣ, επιζητούμε την προσπάθεια εξεύρεσης λύσης επί των παραπάνω θεμάτων προκειμένου τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και τα προστατευόμενα μέλη να απολαμβάνουν το αυτονόητο δικαίωμα της έμπρακτης υγειονομικής υποστήριξης. Το δικαίωμα άλλωστε στην υγεία είναι κατάκτηση αδιαπραγμάτευτη και ο στρατιωτικός δεν απαιτεί τίποτα παραπάνω από το να συμμετέχει ως ισότιμος πολίτης σε υπηρεσίες υγείας αντάξιες των ολοένα αυξανόμενων εισφορών που καταβάλει.

5.   Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού, Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377. 

 

Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)

 

 

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...