logo_image_3.png
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια ΟΜοσπονδία ΕΝώσεων Στρατιωτικών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Η Γραμματεία θεμάτων ΕΠ.ΟΠ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., απευθυνόμενη σε όλα τα στελέχη Μονίμων Υπαξιωματικών προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ, σας ενημερώνει για το σημαντικό θέμα του συνταξιοδοτικού, που απασχολεί έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Με αφορμή τις τελευταίες απαντήσεις του κ. Υ.ΕΘ.Α. σε ερωτήσεις Βουλευτών όλων των κομμάτων της Βουλής στη διαδικασία του Κοινοβουλευτικού ελέγχου και κατόπιν της έκδοσης των νέων προκηρύξεων για προσλήψεις προσωπικού Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ), θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε την σειρά νόμων που είναι σε ισχύ τα τελευταία 10 χρόνια και αφορούν το συνταξιοδοτικό – ασφαλιστικό καθεστώς του προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο πρώτος νόμος που άλλαξε το συνταξιοδοτικό καθεστώς ήταν ο 3865/2010 όπου στο άρθρο 20,παρ.4 αναφέρει ότι:

«Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας».

Με τον νόμο 4387/2016 δημιουργήθηκε ο Ε.Φ.Κ.Α. όπου και υλοποιήθηκε η ένταξη των Ενόπλων Δυνάμεων στο ενιαίο  καθεστώς συνταξιοδοτικού συστήματος αποτέλεσμα της ενοποίησης όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

          Ο τρίτος νόμος 4670/2020 διατήρησε όσα αναφέρονται παραπάνω.

Υπενθυμίζεται ότι στην προκήρυξη μας υπήρχε ρητή αναφορά ότι:

«Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Επαγγελματιών Οπλιτών διέπετε από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιόβαθμους  τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς Μη Παραγωγικών Σχολών»,  καταλήγοντας ότι: 

«Μετά την συμπλήρωση της επταετούς υπηρεσίας, όσοι από τους Επαγγελματίες Οπλίτες  επιθυμούν, μπορούν  να  μονιμοποιηθούν με  το βαθμό που   φέρουν  εφόσον  κριθούν  κατάλληλοι, μέχρι  την  συμπλήρωση   35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας».

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό από όλους μας, ότι συνταξιοδοτικοί και ασφαλιστικοί νόμοι παλαιοτέρων ετών που διέπουν το  προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, έχουν αλλάξει ή τροποποιηθεί εντός της τελευταίας 10ετίας καθώς ακολούθησε η ένταξη μας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), παρόλο την έντονη διαφωνία μας που καταγράφηκε στην Βουλή των Ελλήνων, μέσω του προέδρου της Ομοσπονδίας μας, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας τον Φεβρουάριο 2020. https://youtu.be/JUmAtNJMFmQ

Η ΠΟΜΕΝΣ μέσω της Γραμματείας ΕΠ.ΟΠ είχε θέσει ως πρωταρχικό στόχο της, την επίλυση του πολύ σημαντικού θέματος του συνταξιοδοτικού, στην περίπτωση που τα επιτελεία εμμένουν να εφαρμόζουν τον Ν.445/74 περί ηλικιακών ορίων, προτείνοντας:

     α. Το δικαίωμα στην επιλογή της παραμονής μετά των 50 ετών (ηλικιακά)

     β. Την πρόβλεψη ότι εάν η Υπηρεσία επιλέγει την αποστρατεία συναδέλφων στα πλαίσια των τακτικών ή εκτάκτων κρίσεων, είτε λόγω κάλυψης ηλικιακού ορίου, κάτω των 60 ετών που προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος, θα πρέπει να καταβάλει, η Υπηρεσία, τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου για το υπολειπόμενο χρόνο μέχρι τα 40 έτη υπηρεσίας ή το 60 έτος της ηλικίας.

     γ.  Τη μη εφαρμογή του καθεστώς Ε.Ο.Θ. για τον θεσμό μας.

     δ.  Την Βαθμολογική αναμόρφωση του θεσμού.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις της ΠΟΜΕΝΣ/ Γραμματείας ΕΠΟΠ έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση όλων των συναδέλφων.

Η ΠΟΜΕΝΣ δεν νομοθετεί αλλά προτείνει - διεκδικεί για το καλό όλων των  συναδέλφων. Θα πρέπει  να  γίνει  κατανοητό  από  όλους  μας  ότι με την ψήφιση του νόμου 4387/2016 (ΕΦΚΑ) όλοι οι εργαζόμενοι εντάχθηκαν σε ένα ενιαίο συνταξιοδοτικό σύστημα χωρίς εξαιρέσεις.

Η Γραμματεία ΕΠΟΠ έχει ήδη βάλει τους επόμενους στόχους της, οι οποίοι είναι:

       α. Βαθμολογική αναβάθμιση.

       β. Κινητικότητα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

       γ. Τροποποίηση διαταγής εκτέλεσης υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη και το κριτήριο της ηλικίας.

       δ. Κατάργηση των ΣΟΕΠΟΠ στο πλαίσιο της αλλαγής του θεσμικού πλαίσιού των στρατιωτικών οικημάτων .             

       ε. Θέματα Μεταταγέντων ΕΠΟΠ στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών.  

      στ. Κατάργηση του προθέματος ΕΠΟΠ.             

           Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Αισθανόμαστε την αβεβαιότητα που σας έχει κυριεύσει για το τι ισχύει ή τι θα ισχύσει περί του συνταξιοδοτικού – βαθμολογικού μας, εξαιτίας των όσων γράφονται και ακούγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίως από συναδέλφους που δεν είναι γνώστες των θεμάτων μας, δεν συμμετέχουν σε κανένα όργανο θεσμικής εκπροσώπησης και το μόνο που καταφέρνουν είναι να είναι τροχοπέδη στην προσπάθεια της Γραμματείας και της ΠΟΜΕΝΣ για λύση στα προβλήματα μας.

Σας υποσχόμαστε ότι θα δώσουμε όλοι μαζί τον αγώνα, ώστε να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι για ένα καλύτερο μέλλον του θεσμού μας, ένα καλύτερο μέλλον ώστε να επωφεληθούν όλοι, οι ήδη υπηρετούντες συνάδελφοι του θεσμού αλλά και οι νέοι υποψήφιοι  συνάδελφοί μας ΕΠΟΠ που θα καταταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Καλούμε για άλλη μία φορά όλους τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς προελεύσεως Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων να στηρίξουν με την εγγραφή και την συμμετοχή τους τα Πρωτοβάθμια σωματεία που ανήκουν στην Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., για να δώσουμε από κοινού τον αγώνα για την αξιοπρέπεια και την δικαίωση. https://www.pomens.gr/aitisi-eggrafis

           Εκ της Γραμματείας ΕΠΟΠ: Επχιας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος τηλ. 6971601974 Γραμματέας και Εσμιας (ΟΠΥΡ) Φωκίων Αποστολίδης, Λχιας (ΠΖ) Αποστολία Κακαρίκου, Επχιας (ΠΖ) Δημήτρης Στάμου,  Επχιας (ΠΖ) Χατζίδης Χρήστος, Τομεάρχες.

 

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

 
 

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

 

{aridoc engine="google" width="700" height="800"}images/documents/pomens/2021/aprilios/13_04_2021/13-04_2021_90__.pdf{/aridoc}

 

{aridoc engine="google" width="700" height="800"}images/documents/pomens/2021/aprilios/13_04_2021/----2021_.pdf{/aridoc}

Slide 1
Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεσογείων 227-231, Χολαργός, Τ.Κ. 15561
Τηλ: 210 6598117
Fax: 210 6511292

Λυκούργου 9, Ομόνοια, 8ος όροφος, Τ.Κ. 10551
Τηλ: 2111828306
Fax: 2111828307

Πείτε μας τον προβληματισμό σας ή αναδείξτε ένα θέμα στο Email: erotima@pomens.gr

Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

© 2023 Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.

Σου αρέσει ότι βλέπεις?

Πατήστε τα παρακάτω κουμπιά για να μας ακολουθήσετε, δεν θα το μετανιώσετε...