ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

      Στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) γνωστοποιήθηκε πλήθος ερωτημάτων και παραπόνων από συναδέλφους Στρατιωτικούς για την χορήγηση του κοινωνικού επιδόματος.

     Συγκεκριμένα με την είσοδο στο site προκειμένου να συμπληρωθούν τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου στην αίτηση για την χορήγηση του εν λόγω επιδόματος αυτή απορρίπτεται με την αιτιολογία ότι δεν είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ.

     Ερωτάται και καλείτε για εξηγήσεις o Πρόεδρος της Συμβουλευτικής επιτροπής του ΕΦΚΑ και σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που διορίστηκε παράτυπα από τον Ιανουάριο του 2017, σε τι ενέργειες έχει προβεί έως σήμερα ώστε να αποφευχθεί η σημερινή κατάσταση.

     Κατόπιν αυτού παρακαλούνται άμεσα οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εργασίας όπως επιληφθούν του θέματος ώστε να δοθεί η δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων από τους Στρατιωτικούς.

                  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)

 

Loading...