Συνδρομή Προσωπικού των ΕΔ στο Συντονιστικό Ρόλο της Λειτουργίας των  Δομών Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών (HOT – SPOT)

 

Ευχαριστήρια επιστολή προς την Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ( Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ)

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ  σε έγγραφο της ΑΣΔΥΣ , σύμφωνα με το οποίο, προτάθηκε ο σταδιακός και σε βάθος διετίας

ΘΕΜΑ : Βαθμολογική Εξέλιξη Στελεχών Ε.Δ

ΘΕΜΑ: Αποστρατείες λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας

ΘΕΜΑ: Καθυστέρηση στη σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων για αποσπάσεις Συζύγων Στρατιωτικών που εργάζονται στο Δημόσιο τομέα

ΘΕΜΑ:Συνυπηρέτηση Στρατιωτικών με συζύγους Εκπαιδευτικούς

Οικήματα Στέγασης Στρατιωτικών (Συμπληρωματικές Προτάσεις)

Εθελοντές Μακράς Θητείας, σε Θεσμική Βάση.