ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

(Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)

 Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Γραμματεία, που εκλέχθηκαν από το 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Καταστατικό) των Αντιπροσώπων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), που έλαβε χώρα το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα, σύμφωνα με τον Ν. 4494/2017.   

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Πρόεδρος: Δημήτριος Ρώτας
 2. Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Γεωργούλης
 3. Γενικός Γραμματέας: Γεώργιος Θεοδώρου
 4. Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Βασίλειος Λάμπρου
 5. Οργανωτικός Γραμματέας: Ηλίας Κολλύρης
 6. Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας: Απόστολος Λεμονιάς
 7. Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας: Ευάγγελος Κατσούδας
 8. Ταμίας: Χρήστος Μασάνης
 9. Αναπληρώτρια Ταμίας: Ζωή Λήτου
 10. Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων: Γεώργιος Ζγαρδανάς 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΙΕΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

 1. Αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων: Θωμάς Ντιντιός
 2. Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Ασφής
 3. Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων: Αλέξανδρος Πράπας
 4. Αναπληρωτής Γραμματέας: Ελευθέριος Μπουρδανιώτης
 5. Αναπληρωτής Γραμματέας: Ιωάννης Ξανθόπουλος

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 1.  Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού: Αθανάσιος Μακράκης
 2.  Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Σιούτας
 3.  Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών: Στέφανος Κουκουράβας
 4.  Αναπληρωτής Γραμματέας Παραγωγικών Σχολών: Γεώργιος Παπαθανασίου
 5. Γραμματέας Θεμάτων ΕΜΘ: Αριστείδης Κασιδόπουλος
 6. Γραμματέας Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ: Σπυρίδων Κυριακόπουλος

 

ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 1. Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Νικόλαος Παναγιωτίδης
 2. Γραμματέας Θεμάτων Μέριμνας: Αντώνιος Καρτσωνάκης
 3. Γραμματέας Θεμάτων Προσωπικού: Παναγιώτης Τζανετόπουλος

     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 1. Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων: Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου
 2. Αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Μίλης
 3. Αναπληρωτής: Αθανάσιος Λιακόπουλος

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 1. Δημήτριος Ρώτας
 2. Γεώργιος Θεοδώρου
 3. Βασίλειος Λάμπρου
 4. Ηλίας Κολλύρης
 5. Κωνσταντίνος Χατζηδημητρίου

 

Loading...