Παρακάτω παρακολουθείστε αποσπάσματα της συνέντευξής του.