Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ μετά από σχετική επιστολή προς την Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία, ευχαριστεί προσωπικά τον Βουλευτή Ιωάννη Σαρίδη της Ένωσης Κεντρώων, που με ερώτηση του προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ανέδειξε την αδικία που αφορά στην μη επίδοση Ξίφους στους Αξιωματικούς προερχόμενους από ΑΣΣΥ, έχοντας ως αποτέλεσμα την έγγραφη απάντηση -δέσμευση του ΥΠ.ΕΘ.Α για την οριστική επίλυση του θέματος.

     Η Ομοσπονδία μας, αναμένει την πραγματοποίηση της δέσμευσης αυτής καθώς και την εκδήλωση πρωτοβουλιών, στο πλαίσιο του έτους μέριμνας προσωπικού, ώστε να υλοποιηθούν οι λοιπές εισηγήσεις μας, στα θέματα που αφορούν στον ιματισμό-στολές των εν ενεργεία στρατιωτικών.

 

           

           Για το Διοικητικό Συμβούλιο

              Ο                                                                                              Ο

                        ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

        Επγός (ΥΔΚ)                                                                             Λγος (ΠΖ)

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...