Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, επειδή ως φαίνεται κάποιοι προσπαθούν να κάνουν το άσπρο - μαύρο, ενημερώνει  τα μέλη μας και τους εν ενεργεία στρατιωτικούς ότι το αίτημα διατήρησης της προσωρινής διαταγής που υποβλήθηκε από την ΠΟΕΣ κατά τη συζήτηση της 26.3.2018, απορρίφθηκε από το Δικαστήριο, όπως φαίνεται και από τα επίσημα έγγραφα.

                   Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση 254/2018 του Πρωτοδικείου Αθηνών είχε διατάξει την κατάργηση της ΠΟΕΣ και την διαγραφή της από τα βιβλία των σωματείων.

                   Η διαγραφή αυτή είχε ανασταλεί, με προσωρινή διαταγή, μέχρι τη συζήτηση στο ακροατήριο, διατηρώντας έτσι πρόσκαιρα την ΠΟΕΣ "στη ζωή" για όσο διαρκούσε η προσωρινή διαταγή. Η ΠΟΕΣ, αν και με την αίτησή της ζητούσε την αναστολή της απόφασης, υπέβαλε  η ίδια αίτημα αναβολής.

                   Δηλαδή, ο αιτών (επιτιθέμενος), αντί να σπεύσει να δικάσει την αίτησή του όσο πιο γρήγορα μπορούσε, όπως θα ήταν το φυσιολογικό αφού υποστηρίζει ότι θα δικαιωθεί, ζήτησε αναβολή της συζήτησης!!! Ζήτησε όμως και τη διατήρηση της προσωρινής διαταγής, ώστε να παραμείνει προσωρινά "στη ζωή".

                    Αυτό το αίτημα όμως, απορρίφθηκε από το Δικαστήριο, το οποίο προφανώς έκρινε ότι δεν συντρέχει πλέον οποιοσδήποτε λόγος να μην εφαρμοσθεί άμεσα η πρωτόδικη απόφαση.

                   Τα δεδομένα είναι απλά και γίνονται αντιληπτά από τον οποιονδήποτε: Η προσωρινή διαταγή που είχε χορηγηθεί δεν διατηρήθηκε, συνεπώς ισχύει άμεσα η απόφαση 254/2018 του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διατάσσει τη διαγραφή της ΠΟΕΣ. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)

 

 

 

Loading...