Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, συγχαίρει για την πρωτοβουλία του, τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, Δημήτριο Βερβεσό, ο οποίος απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE), Antonin Morcky, για το θέμα των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κρατούνται στην Τουρκία.

          Με την επιστολή του ο Πρόεδρος της Ολομέλειας εκτός των άλλων, καλεί το CCBE να παρέμβει στις τουρκικές αρχές προκειμένου να τηρηθούν όλες οι δικαιοκρατικές εγγυήσεις, που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, ιδίως  η απαγόρευση στέρησης της προσωπικής ελευθερίας χωρίς προηγούμενη δικαστική κρίση, πολλώ δε μάλλον χωρίς την απαγγελία κατηγοριών, καθώς και οι αρχές της δίκαιης δίκης. Επίσης ζητείτε να σταλεί αντιπροσωπεία δικηγόρων  στην Αδριανούπολη, ως παρατηρητών για το ζήτημα αυτό.

          Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ θεωρούμε ότι συμβάλουν θετικά προς την κατεύθυνση επίλυσης του όλου ζητήματος, με την όσο πιο γρήγορη και ασφαλή επάνοδο στην Πατρίδα, των δύο συναδέλφων μας.

              

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)

 

Loading...