Στο σημείο αυτό, ως ΠΟΜΕΝΣ, ευελπιστούμε στη μεθοδική κινητοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών, ως το κύριο όργανο διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή των διεθνών συνθηκών διασφάλισης των συναδέρφων μας και στη διαρκή - άμεση πληροφόρηση των οικογενειών τους.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών θα ευρίσκεται σε συνεχή παρακολούθηση του θέματος μέχρι επανόδου τους στην Πατρίδα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)

 

Loading...