Γνωρίζεται ότι, το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018, έλαβε χώρα στην Αθήνα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αχαρνών - Θρακομακεδόνων,  το  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ των Αντιπροσώπων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), το δεύτερο ιστορικά πανελλήνιο συνέδριο αντιπροσώπων.

Οι εργασίες του Συνεδρίου, διεξήχθησαν σε εξαιρετικό και ενωτικό κλίμα, σε μία κατάμεστη αίθουσα, παρουσία αντιπροσώπων από όλα τα μέρη της επικράτειας.

Στο υπόψη συνέδριο πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση και τροποποίηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας, οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των λοιπών οργάνων της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο νόμο 4494/2017.

Επίσης ρυθμίστηκαν ζητήματα για την εύρυθμη λειτουργίας της Ομοσπονδίας και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τα εν ενεργεία στελέχη.

Τέλος συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και ακολούθησε μια παρουσίαση των δράσεων που θα λάβουν χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)

 

Loading...