Καταργήσεις - Αναδιοργανώσεις Μονάδων και Υπηρεσιών των Ε.Δ.

Οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και συγκεκριμένα η ΠΟΑΣΥ και η ΕΑΠΣ απέστελλαν συλλυπητήριες επιστολές για τον χαμό εν ώρα καθήκοντος, του συναδέρφου μας Σμηναγού Γεωργίου Μπαλταδώρου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκφραση Συλλυπητηρίων

Μη συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων

: Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ)

Φίλοι και Μέλη της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

Ευχαριστήρια Επιστολή