Αποζημίωση Υπερωριακής απασχόλησης (Νυχτερινής απασχόλησης - Υπηρεσιών σε αργίες - Αποζημίωσης χρόνου ετοιμότητας μετά την συμπλήρωση 40 ωρών απασχόλησης / εβδομάδα.

Τοποθετήσεις-Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Χορήγηση Ξιφών σε Αξκούς εξ Ανθστών – Διακρίσεις στην Πολεμική Αεροπορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκφραση Συλλυπητηρίων

Παροχές - Διευκολύνσεις στο Στρατιωτικό Προσωπικό (Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οικήματα Στέγασης Στρατιωτικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΜΕΝΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Ο ΚΛΩΝΟΣ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΑΧΙΜΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ