ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ίδρυση Ενώσεως Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ)

Θεσμική εκπροσώπηση εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) - Γονείς Τέκνων με Αναπηρία

Προκήρυξη Θέσεων Νήσου Κύπρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θεσμική εκπροσώπηση εν ενεργεία στρατιωτικών