Έκφραση Συλλυπητηρίων

Μη συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων

: Χρόνος Διοικήσεως ή Ειδικής Υπηρεσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ)

Φίλοι και Μέλη της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

Ευχαριστήρια Επιστολή 

Μεταθέσεις Στρατιωτικού Προσωπικού

Παροχή 24ωρης Τηλεφωνικής Νομικής Υποστήριξης  από το ΓΕΣ

Εφαρμογή Υπουργικής Απόφασης Φ.411/1/294483Σ.797/6-2-2018/ΓΕΕΘΑ/Β1 «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»