Σήμερα την 18.9.2017, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών  ΠΟΜΕΝΣ παρευρέθη στο Πρωτοδικείο Αθηνών για την εκδίκαση της ανακοπής που είχε καταθέσει εναντίον εργοδοτικού σωματείου το οποίο αυτοπροβάλλεται ως δήθεν εκπρόσωπος των στρατιωτικών, κάτι το οποίο δεν δικαιούται, καθώς έχει συσταθεί με βάση τη νομοθεσία περί εμπόρων και βιοτεχνών.

 Το σωματείο αυτό, με δικονομικά τεχνάσματα της τελευταίας στιγμής, ζήτησε επιτακτικά να αναβληθεί η συζήτηση της ανακοπής που είχε καταθέσει η  Ομοσπονδία μας, κάτι που είχαμε προβλέψει ήδη από χθες και ανακοινώσει σχετικά. Το περιμέναμε ότι θα αποφύγουν την εκδίκαση και θα ικετέψουν για αναβολή! 

Αναμένουμε ότι και στις 5 Οκτωβρίου, ημερομηνία εκδίκασης της δεύτερης ανακοπής που καταθέσαμε κατά του ίδιου εργοδοτικού σωματείου, η τακτική θα είναι η ίδια και οι ... πανηγυρισμοί για τυχόν αναβολή αντίστοιχοι.

Όταν κάποιος αισθάνεται σύννομος με το Ν.4407/2016, εισέρχεται στην αίθουσα του δικαστηρίου και ζητάει με το κεφάλι ψηλά να εκδικαστεί η υπόθεση άμεσα. Το εργοδοτικκό σωματείο για το οποίο η ΠΟΜΕΝΣ προσέφυγε στα δικαστήρια, σήμερα έκανε ακριβώς το αντίθετο.

Είναι αστείο τουλάχιστον οι στρατιωτικοί που απαρτίζουν το εργοδοτικό σωματείο να πανηγυρίζουν ως δικαστικές νίκες,  τις αναβολές που οι ίδιοι ζητούν προκειμένου να μην εκδικαστεί η ανακοπή!

 Η Ομοσπονδία μας παραμένει και θα παραμένει πιστή στο Σύνταγμα και τους νόμους (ακόμη και αυτούς που κάποιοι έφτιαξαν κατά παραγγελία αλλά τελικά ούτε οι ίδιοι δεν τήρησαν) και θα αναμένει την κρίση της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, η οποία θα μας δικαιώσει, όποτε και αν έλθει.

Η ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη εξάλλου δικαίωσε, όχι μία, αλλά δύο φορές μέχρι σήμερα τους 24 συναδέλφους που προσέφυγαν ενώπιων της, τόσο κατά τη διαδικασία της προσωρινής διαταγής (15.9.2016) όσο και κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών 794/26.1.2017) για την εγγραφή τους στην τότε ΕΣΠΕΑ.

Είναι βέβαια γνωστό σε όλους ότι από τότε έχει κυλίσει πολύ νερό στο αυλάκι, ότι η ΕΣΠΕΑ παρέμεινε, με επιλογή και ευθύνη συγκεκριμένων προσώπων, ένα απλό αστικό σωματείο και ότι, κατόπιν της δημιουργίας της Ομοσπονδίας μας και των πρωτοβάθμιων σωματείων της, η συνέχιση της εν λόγω δίκης ήταν, επί του παρόντος, άνευ αντικειμένου.

Η Ομοσπονδία μας δίνει τη μάχη καθημερινά για να λάμψει η αλήθεια και να αποκατασταθεί η νομιμότητα, και θα τη δώσει όπου και όποτε κληθεί. Πρώτιστο όμως μέλημά μας είναι τα προβλήματα των συναδέλφων και η επίλυσή τους. Σε αυτό συνεχίζουμε να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Σήμερα την 18.9.2017, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών  ΠΟΜΕΝΣ παρευρέθη στο Πρωτοδικείο Αθηνών για την εκδίκαση της ανακοπής που είχε καταθέσει εναντίον εργοδοτικού σωματείου το οποίο αυτοπροβάλλεται ως δήθεν εκπρόσωπος των στρατιωτικών, κάτι το οποίο δεν δικαιούται, καθώς έχει συσταθεί με βάση τη νομοθεσία περί εμπόρων και βιοτεχνών.

Το σωματείο αυτό, με δικονομικά τεχνάσματα της τελευταίας στιγμής, ζήτησε επιτακτικά να αναβληθεί η συζήτηση της ανακοπής που είχε καταθέσει η  Ομοσπονδία μας, κάτι που είχαμε προβλέψει ήδη από χθες και ανακοινώσει σχετικά. Το περιμέναμε ότι θα αποφύγουν την εκδίκαση και θα ικετέψουν για αναβολή! 

Αναμένουμε ότι και στις 5 Οκτωβρίου, ημερομηνία εκδίκασης της δεύτερης ανακοπής που καταθέσαμε κατά του ίδιου εργοδοτικού σωματείου, η τακτική θα είναι η ίδια και οι ... πανηγυρισμοί για τυχόν αναβολή αντίστοιχοι.

Όταν κάποιος αισθάνεται σύννομος με το Ν.4407/2016, εισέρχεται στην αίθουσα του δικαστηρίου και ζητάει με το κεφάλι ψηλά να εκδικαστεί η υπόθεση άμεσα. Το εργοδοτικκό σωματείο για το οποίο η ΠΟΜΕΝΣ προσέφυγε στα δικαστήρια, σήμερα έκανε ακριβώς το αντίθετο.

Είναι αστείο τουλάχιστον οι στρατιωτικοί που απαρτίζουν το εργοδοτικό σωματείο να πανηγυρίζουν ως δικαστικές νίκες,  τις αναβολές που οι ίδιοι ζητούν προκειμένου να μην εκδικαστεί η ανακοπή!

 Η Ομοσπονδία μας παραμένει και θα παραμένει πιστή στο Σύνταγμα και τους νόμους (ακόμη και αυτούς που κάποιοι έφτιαξαν κατά παραγγελία αλλά τελικά ούτε οι ίδιοι δεν τήρησαν) και θα αναμένει την κρίση της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης, η οποία θα μας δικαιώσει, όποτε και αν έλθει.

Η ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη εξάλλου δικαίωσε, όχι μία, αλλά δύο φορές μέχρι σήμερα τους 24 συναδέλφους που προσέφυγαν ενώπιων της, τόσο κατά τη διαδικασία της προσωρινής διαταγής (15.9.2016) όσο και κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών 794/26.1.2017) για την εγγραφή τους στην τότε ΕΣΠΕΑ.

Είναι βέβαια γνωστό σε όλους ότι από τότε έχει κυλίσει πολύ νερό στο αυλάκι, ότι η ΕΣΠΕΑ παρέμεινε, με επιλογή και ευθύνη συγκεκριμένων προσώπων, ένα απλό αστικό σωματείο και ότι, κατόπιν της δημιουργίας της Ομοσπονδίας μας και των πρωτοβάθμιων σωματείων της, η συνέχιση της εν λόγω δίκης ήταν, επί του παρόντος, άνευ αντικειμένου.

Η Ομοσπονδία μας δίνει τη μάχη καθημερινά για να λάμψει η αλήθεια και να αποκατασταθεί η νομιμότητα, και θα τη δώσει όπου και όποτε κληθεί. Πρώτιστο όμως μέλημά μας είναι τα προβλήματα των συναδέλφων και η επίλυσή τους. Σε αυτό συνεχίζουμε να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο