Ίδρυση Ενώσεως Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ)

 

Κύριε Πρόεδρε

    

              Σας γνωστοποιούμε, την δημιουργία του Πρωτοβάθμιου σωματείου με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.)», με έδρα την Καρδίτσα.

                 Με την υπ. αριθ. 70 /2018 διάταξη του Ειρηνοδίκη Καρδίτσας, εγκρίθηκε η σύσταση του προαναφερόμενου σωματείου μας, συμφώνως των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και του άρθρου 30 Γ του ν. 1264/1982, όπως προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4407/2016 και ισχύει έως σήμερα, και θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ενεργεία στρατιωτικών που υπηρετούν σε μονάδες της περιφερειακής Ενότητας της Καρδίτσας.

                 Με το παρόν έγγραφό μας, αιτούμαστε την εγγραφή μας ως μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ), όπως οφείλουμε να πράξουμε σύμφωνα με το γράμμα του νόμου.

                 Τα οφειλόμενα εκ του άρθρου 5 του καταστατικού της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, θα σας αποσταλούν, μετά την διενέργεια των αρχαιρεσιών οι οποίες θα διεξαχθούν το συντομότερο.  

                

Για το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Γκούγκλιας Δημήτριος

6978868220

Μητσάκος Νικόλαος

6974483724

 

 

Loading...