Θεσμική εκπροσώπηση εν ενεργεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

   Αξιότιμες/οι κ.κ. Ειρηνοδίκες, 

  1.  Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 30Γ του Ν.1264/1982, όπως προστέθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4407/2016 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 4494/2017, και ειδικότερα σύμφωνα με την παρ. 4 αυτού : “Οι εν ενεργεία στρατιωτικοί επιτρέπεται να συστήσουν: α. .... β. Μία Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων Περιφερειακών Ενώσεων, ως δευτεροβάθμιο σωματείο, με την επωνυμία: «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών»”. 
  1.  Ήδη δε, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έχει συσταθεί και λειτουργεί η Ομοσπονδία μας, όπως προκύπτει από το επισυναπτόμενο στο παρόν πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών. 
  1.  Σύμφωνα όμως με πρόσφατα δημοσιεύματα, επιχειρείται η σύσταση νέων Ομοσπονδιών, προδήλως καταχρηστικά και παράνομα, και τούτο αποκρύπτοντας την ύπαρξη της Ομοσπονδίας μας. 
  1.  Με τη βεβαιότητα ότι επιτελείτε το έργο σας σύμφωνα με το Σύνταγμα και το νόμο, θέτουμε υπόψη σας τα ανωτέρω και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία. 

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ

Επγός (ΥΔΚ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Λγος (ΠΖ)

 

 

Loading...

 

 

 

Loading...