ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

                   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. χαιρετίζει τις αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δια του Υφυπουργού κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου, οι οποίες εκτελώντας  νομοθετικές διατάξεις και αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης, επανασυγκροτούν τη Συμβουλευτική Επιτροπή των Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας του ΕΦΚΑ, με πρόεδρο και αναπληρωτή, που προτάθηκαν από την Ομοσπονδία μας. 

                   Κατόπιν τούτου, σήμερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής με την νέα σύνθεση, και στην συνέχεια ο πρόεδρος της Επιτροπής Αντισμήναρχος κ. Χατζηδημητρίου Κωνσταντίνος και ο αναπληρωτής του κ. Κασιδόπουλος Αριστείδης είχαν επίσημη συνάντηση με τον αναπληρωτή διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Σέμπο Λάμπρο, όπου και συζητήθηκαν θέματα λειτουργίας της επιτροπής. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

            

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Επγός (ΥΔΚ) Λγος (ΠΖ)

 

Loading...

 

 

Loading...

 

 

Loading...