Αποτελέσματα εκλογών Ε.Σ.Π.Ε.Λ.

 Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ν.4494/17, την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 στη Λάρισα, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Ε.Σ.Π.Ε.Λ.) διενέργησε αρχαιρεσίες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και για Αντιπροσώπους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.), παρουσία διορισμένου δικαστικού αντιπροσώπου.

            Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκλογών εξελέγησαν οι εξής κατά σειρά ψήφων:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Υπσγός Ντιντιός Θωμάς  ΠΑ

Αλχίας Πράπας Αλέξανδρος  ΣΞ

Σμίας Μπαρμπέρης Πέτρος  ΠΑ

Τχης Μούστος Πέτρος  ΣΞ

Σμίας Στεργιούλης Ιωάννης  ΠΑ

Υπλγός Βλαστουδάκης Απόστολος  ΣΞ

Υπλγός Κυλινδρής Γεώργιος  ΣΞ

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Σμίας Γκριτζιάς Ευάγγελος  ΠΑ

Ελχίας Μητρούλας Απόστολος  ΣΞ

Ασμίας Καραθάνος Ευάγγελος  ΠΑ

 

Για τους Αντιπροσώπους στην Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.

 

Υπσγός Ντιντιός Θωμάς  ΠΑ

Αλχίας Πράπας Αλέξανδρος  ΣΞ

Σμίας Στεργιούλης Ιωάννης  ΠΑ

Υπλγός Κυλινδρής Γεώργιος  ΣΞ

Τχης Μούστος Πέτρος  ΣΞ

Υπλγός Βλαστουδάκης Απόστολος  ΣΞ

Ανθστής Στάχταρης Κωνσταντίνος  ΠΑ

Ανθστής Ξανθόπουλος Ιωάννης  ΠΑ

Σμίας Μπαρμπέρης Πέτρος  ΠΑ

Σμίας Γκριτζιάς Ευάγγελος  ΠΑ

Λχίας Χαλανούλης Απόστολος  ΣΞ

Ασμίας Μπακάλης Σπυρίδων  ΠΑ

Λχίας Κωστής Ζήσης  ΣΞ

Σμίας Κυριάκης Κωνσταντίνος  ΠΑ

Ελχίας Μητρούλας Απόστολος  ΣΞ

Ασμίας Κυριάκος Γεώργιος  ΠΑ

Αλχίας Ανατολίτης Παναγιώτης  ΣΞ

Εσμίας Κουβαρά Ασπασία  ΠΑ

 

Κατόπιν συγκλίσεων των εκλεγέντων από τον πλειοψηφήσαντα Υπσγό Ντιντιό Θωμά και μετά από μυστική ψηφοφορία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:  Υπσγός Ντιντιός Θωμάς  ΠΑ

Αντιπρόεδρος:  Σμίας Στεργιούλης Ιωάννης  ΠΑ

Γεν. Γραμματέας:  Αλχίας Πράπας Αλέξανδρος  ΣΞ

Αν. Γεν. Γραμματέας:  Τχης Μούστος Πέτρος  ΣΞ

Ταμίας:  Σμίας Μπαρμπέρης Πέτρος  ΠΑ

Μέλος:  Υπλγός Βλαστουδάκης Απόστολος  ΣΞ

Μέλος:  Υπλγός Κυλινδρής Γεώργιος  ΣΞ      

              

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 Ντιντιός Θωμάς

Υπσγός (ΤΤΗ)

Ο Γεν. Γραμματέας

 Πράπας Αλέξανδρος

Αλχίας (ΠΒ)

 

Loading...